Alytaus miesto teatro tema viešoje erdvėje eskaluojama nuo šių metų pavasario, kai naująja teatro direktore tapo Laura Radzevičiūtė, o teatro viduje ėmė ryškėti tarpusavio nesutarimai tarp naujos vadovės ir senbuvių teatro darbuotojų.

Net septynios Alytaus darbo ginčų komisiją pasiekusios bylos iš teatro buvo iškeltos dėl drausminių nuobaudų skyrimo darbuotojams. Tiesa, keturios jų – jau nutrauktos. Likusios penkios bylos iškeltos dėl darbuotojų atleidimo.

„Kadangi darbuotojai tuo pat metu kreipėsi ir į teismą, ir į darbo ginčų komisiją, bylos bus nagrinėjamos tik teisme“, - teigė Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjas Vytautas Gegužis.

Anot Irinos Janukevičienės, Valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjo pavaduotojos, šios komisijos darbas labai pasiteisino.

„Ginčai yra nagrinėjami greičiau ir efektyviau. Įsteigus darbo ginčų komisiją per praėjusius metus išnagrinėta dvigubai daugiau ginčų, nei prieš tai, kuomet vienintelis kelias buvo teismas“, - pastebėjo I. Janukevičienė.

Alytaus darbo ginčų komisija 2013 metais gavo beveik 300 asmenų prašymus. Per šių metų tris ketvirčius gauta 224 bylų: 129  pareiškėjų prašymai buvo patenkinti visiškai arba iš dalies, taikos sutartimi baigėsi 17 bylų, 29 bylas atsisakyta nagrinėti.

Dauguma bylų keltos dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų, su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo.

Alytaus darbo ginčų komisija daugiausiai prašymų gavo iš jau bankrutavusių įmonių: Vilniaus įmonės „Trikampis žiedas“, kuri turėjo padalinį Alytuje – 20 bylų, įmonės „Siuvita“ - 13 bylų. Iš šiuo metu dar tebeveikiančios įmonės „Agera LT“ – 10 bylų, Alytaus miesto teatro – 12 bylų.

Prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių praėjusių metų pradžios įsteigtas darbo ginčų komisijas sudaro darbo inspekcijos, darbdavių bei darbuotojų atstovai.