Praėjusių metų pavasarį teritoriniams žemėtvarkos skyriams buvo pateiktos rekomendacijos, palengvinančios leidimo laikinai naudotis žeme gavimo procedūrą, tačiau, pasak NŽT vadovo Vito Lopinio, gauta nemažai skundų ir pasiūlymų ir iš Lietuvos ūkininkų sąjungos, ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos bei kitų organizacijų.

Pasak ŽŪM Žemės politikos departamento vadovo Audriaus Petkevičiaus, naujoje tvarkoje, numatyta, kad valstybinę žemę laikinai naudojantys ūkininkai gerokai iš anksto bus įspėjami, jei jų dirbamas žemės plotas numatytas parduoti, nuomoti ilgalaike nuoma ar grąžinti savininkui.

„Siūloma informuoti ne vėliau kaip iki liepos 15 d., kad ūkininkas iš anksto žinotų, ar ruoštis rudens darbams, ar ne. Jei su nuomojamos žemės statusu niekas nesikeis, o ūkininkas ir toliau ją norės dirbti, leidimas bus pratęsiamas automatiškai be jokių pranešimų ir atskirų prašymų leidimui pratęsti", - trumpai naujoves pristato A. Petkevičius.

Taisyklių projekte numatyta, kad ženklinti reikės tik tuos sklypus, kuriuos asmuo pageidauja laikinai naudoti pirmą kartą.

Gauti leidimą metams laikinai naudotis žeme yra greičiau ir pigiau negu sutvarkyti reikalingus dokumentus ilgalaikei nuomai, nereikia atlikti ir brangių geodezinių matavimų. Be to, tokia vadinamoji trumpalaikė nuoma turi juridinę reikšmę, nes žemė naudojama legaliai. „Jei ūkininkas pretenduoja laikinai naudojamą žemę įsigyti, toks leidimas (laikinai naudotis valstybine žeme) yra traktuojamas kaip pagrindas įtraukti ūkininką į prioritetinį eiliškumą", - pabrėžia V. Lopinys.

Naujoji leidimo laikinai naudotis valstybine žeme tvarka turėtų būti patvirtinta kitą savaitę ir perduota vykdyti visiems NŽT skyriams. Jos projektas artimiausiu metu bus išsiųstas LŪS, LŽŪBA ir kitoms suinteresuotoms organizacijoms peržiūrėti.

NŽT duomenimis, pernai išduota per 18 tūkstančių leidimų laikinai naudotis valstybine žeme. Informacija apie galimybę teikti prašymus skelbiama Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje, teritorinio padalinio skelbimų lentoje ir seniūnijų skelbimų lentose. Norintys gauti leidimus asmenys turi pateikti prašymus ir kitus reikalingus dokumentus (asmens tapatybę arba juridinio asmens įregistravimą Juridinių registre kopiją) teritoriniams NŽT skyriams. Taisyklių pakeitimo projekte numatyta, kad nauja leidimo išdavimo tvarka bus taikoma ir tiems, kurie pateiks prašymus iki šių metų kovo 31 dienos.