Šių metų birželio 30 d. Žemės ūkio ministro įsakyme Nr. 3D-534 „Dėl žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo" nurodoma, kad GAAB reikalavimus atitinkančiuose laukuose piktžolės negali sudaryti daugiau kaip 10 proc. viso ploto. Šis reikalavimas yra vienodas ir intensyvios gamybos ūkiams, kurie pasėlius gali purkšti herbicidais, ir ekologiniams ūkiams, kurių ginklų nuo piktžolių arsenalas yra daug menkesnis - tik tinkamai parinkta sėjomaina ir žemės dirbimas.

„Kokia metodika apskaičiuojamas tas 10 proc. piktžolių? Kodėl piktžolėtas laukas nesertifikuojamas kaip ekologinės gamybos plotas net ir tada, jei piktžolės aptinkamos tuomet, kai kultūriniai augalai jau pasiekę pieninę-vaškinę brandą ir faktiškai jau yra pabaigę savo vegetaciją?", - tokius klausimus kėlė Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) pirmininkas Saulius Daniulis. Pasak jo, dar blogesnis variantas būna tada, kai piktžolėtas nesertifikuojamas laukas sudaro 20 proc. viso ūkio ploto ir ūkininkas privalo grąžinti gautą paramą.

LEŪA pasigenda aiškesnės ekologinių ūkių plėtros strategijos - senieji tikslai pamiršti (apie siekį, kad 2010 m. ekologinės gamybos plotai šalyje sudarytų 15 proc. visų žemės ūkio naudmenų, nustota kalbėti prieš kelerius metus), o nauji strateginiai tikslai nekonkretizuojami. „Ko dabar siekiame? Būtina patvirtinti Lietuvos ekologinių ūkių plėtros strategiją iki 2020 m., kurioje būtų numatytas būtinų priemonių planas ir reikalingas finansinis biudžetas", - karštai kalbėjo S. Daniulis. Kartu jis pabrėžė, kad būtina siekti, jog programose „Vaisiai mokykloms" ir „Pienas vaikams" ekologinė produkcija turėtų prioritetus, o PVM tarifą ekologiškai produkcijai reikėtų mažinti iki nulio.

Ekologinių ūkių savininkai pageidautų turėtų didesnį balsų svorį koordinuojant sertifikavimo įstaigos „Ekoagros" veiklą (žemdirbiai dabar turi 30 proc. balsų), taip pat būti kviečiami į darbo grupes rengiant įsakymų pakeitimus ar kuriant naują strategiją. „Nenorime būti trečiojo brolio vaidmenyje, norime būti pirmojo!", - visų ekologinių ūkių savininkų vardu kalbėjo S. Daniulis.

Atsakydamas į ūkininkų iškeltus klausimus, žemės ūkio viceministras Aušrys Macijauskas priminė, kad pernai ir dar ankstesniais metais ministerija sulaukdavo šimtų skundų dėl GAAB taikymo ir nuobaudų skyrimo. „Pamatėme, kad yra daug neapibrėžtumo. Visi šiemetiniai pakeitimai yra palengvinimas ūkininkams ir aiškumo įvedimas", - tikino A. Macijauskas. Pasak jo, ypač tai turėjo pajusti ūkininkai, kurie gano gyvulius ganyklose, nes pavienių piktžolių ar žolės kupstų buvimas dabar nelaikomas pažeidimu.

Viceministras sutiko, kad reikėtų padiskutuoti dėl sąvokų, kas yra kultūrinių augalų stelbimas bei vegetacijos periodas. Tačiau kartu jis pabrėžė, kad ekologinis ūkininkavimas turi būti aukščiausias ūkininkavimo laipsnis, čia turi būti taikomos moderniausios technologijos, tad akivaizdžiai apleisti plotai jokiu būdu negali būti sertifikuojami kaip ekologiniai pasėliai. „Yra žmonių, kurie bando imituoti žemdirbystę, ir tai turi būti baudžiama labai griežtai", - sakė A. Macijauskas.

Viceministras siūlė ūkininkams nedėti didelių vilčių į naujų strategijų kūrimą - kiek jų jau buvo sukurta ir nugulė į stalčius... „Galbūt vieną dieną reikia baigti su strategavimu ir pradėti ūkininkauti pagal jau sukurtas strategijas? Turime ūkininkauti ne dėl to, kad gautume išmokas, o kad išaugintume ekologišką produkciją", - įsitikinęs A. Macijauskas.

Viceministras atsargiai vertino žemdirbių norą reguliuoti sertifikavimo įstaigos „Ekoagros" darbą - vargu, ar tai padidintų vartotojų pasitikėjimą ekologiška produkcija. Kalbant apie prioritetus tiekiant ekologišką produkciją mokykloms - ŽŪM nėra visagalė, visagalis yra Viešųjų pirkimų įstatymas, teikiantis pirmenybę pigesnei produkcijai.

Nacionalinės mokėjimų agentūros direktorius Saulius Silickas ragino žemdirbius, kurie jaučiasi neteisingai sankcionuojami, nevengti rašyti apeliacijų, kurios bus būtinai nagrinėjamos. „Mūsų tikslas - subjektyvumą sumažinti iki minimumo. Nors kartais tas subjektyvumas būna tikslesnis, bet mes įsiveliame į didžiules diskusijas", - aiškino S. Silickas, pridurdamas, kad tikrintojai vadovaujasi tiksliomis metodikomis. NMA direktorius patikino, kad jo vadovaujamos įstaigos darbuotojai dės maksimalias pastangas, kad pseudoūkininkai gautų sankcijas, o į tikrus žemdirbius bus žiūrima atlaidžiau - tam ir yra nustatytas leistinas 10 proc. pikžolėtumas.

LEŪA valdyba taip pat sutinka, kad reikėtų atsiriboti nuo nesąžiningai dirbančių ekologinių ūkių šeimininkų, nes jie kenkia viso ekologinio sektoriaus geram vardui. Pastaruoju metu tai vienam, tai kitam rajone išlendantys faktai apie nustatytus neleistinų cheminių produktų likučius ekologiškoje produkcijoje irgi byloja, kad ekologinės gamybos sektoriuje yra taisytinų dalykų. Nebūna dūmų be ugnies...