Paliepių seniūnijos Sujainių kaimo (Raseinių r.) ūkininkai sunerimo, kai seniūnė Virginija Kiaušienė jiems pranešė, kad šį pavasarį numatyta panaikinti apsisukti skirtą vietą automagistralės Vilnius–Klaipėda 183-iame (nuo Klaipėdos pusės – 127-ame) kilometre ties Sujainių kaimu.

Gyventojai tikina, kad jiems tai – tiesiog katastrofa, nes už automagistralės yra net 76 seniūnijos gyventojų žemės, kurių bendras plotas sudaro gerokai per 400 ha.

Bloga žinia

Pasėlių deklaravimo duomenimis, toje kadastrinėje vietovėje savo pasėlius yra deklaravę 49 Sujainių kaimo žemdirbiai. Dar apie 10 ūkininkų yra iš gretimo Gervinės kaimo. Be to, ta apsisukti skirta vieta naudojasi Lakštučių kaimo gyventojai ir kt. Kitoje automagistralės pusėje yra ir sujainiškių bei gretimų kaimų miškai.

Ūkininkų sąjungos Raseinių skyriaus pirmininkas Eugenijus Jasiulis sako, kad, panaikinus minėtą apvažiavimą, dalis jų seniūnijos teritorijos būtų padalyta į „šiapus“ ir „anapus“ magistralės, o norėdamos susitikti tos „pusės“ turėtų sukarti ilgą kelią per Viduklės ar Raseinių viadukus, kurie yra gana toli nuo Sujainių. Ūkininkams tektų įveikti apie 30 km papildomo kelio.

Paliepių seniūnijos seniūnės pavaduotoja Remigija Skrodenienė šią mintį tęsia: „Na, tarkime, ūkininkas, kuris neskaičiuoja nei degalų, nei laiko, į savo laukus brazda per arčiausiai esantį Viduklės viaduką. Bet ar tie saugaus eismo sergėtojai bent matė, kokiu keliu toliau ūkininkui tektų važiuoti į savo laukus? Tai yra siaurutis miško keliukas pro Paupį, kuriame dvi transporto priemonės niekaip neprasilenktų. Jei tektų prasilenkti, tarkime, kombainui ar traktoriui, reikėtų dviejų eismo reguliuotojų abiejuose to keliuko galuose.“

Bet netgi ne kilometrai, kurie šiuo metu kone kasdien „brangsta“, šioje situacijoje būtų didžiausia bėda. Blogiausia tai, kad Kelių eismo taisyklės draudžia žemės ūkio mašinoms važiuoti automagistrale, jų įvažiavimas į automagistralę jau gali būti fiksuojamas kaip saugaus eismo pažeidimas.

Ūkininkų sąjungos vadovas Eugenijus sako, kad jokių kitų privažiavimo kelių į ūkininkų laukus tiesiog nėra, išskyrus tą vienintelę vietą apsisukti ties Sujainiais, kurią ketinama panaikinti.

Renka parašus

Nepavydėtinoje padėtyje atsidūrė ir gyvulių augintojai, kurių pievos bei ganyklos yra už automagistralės. Ganiavos metu prie karvių per dieną tenka sukarti 2–3 kartus. Reikia ne tik pašerti ar pagirdyti gyvulius, bet ir karves pamelžti. Galvijų augintojai sako, kad jei ganyklas pasiekti jiems būtų leista tik per Viduklės ar Raseinių viadukus, tektų atsisakyti tokio ūkininkavimo, nes dėl šiandien smarkiai padidėjusių degalų kainų toks ūkininkavimas būtų ne tik nuostolingas, bet ir pražūtingas. O ir laiko žemdirbys neturi tiek, kad galėtų tuščiai šitiek kilometrų minti. Ūkininkai guodžiasi, kad kitapus automagistralės esančios jų žemės prarastų ir savo prekinę vertę, nes be privažiavimo jų niekas nė nepirktų.

Todėl Sujainių žmonės parašė kolektyvinį laišką savo rajono vadovams, aplinkos ir susisiekimo ministrams, kreipėsi į savo išrinktą Seimo narį Edmundą Jonyną. Laišką pasirašė per 600 ūkininkų. Šiuo laišku žmonės prašo nenaikinti dabartinės apsisukti skirtos vietos automagistralėje, kol nebus pastatytas viadukas ties Sujainiais. Ūkininkai žino, kad tokį projektą rengiamasi įgyvendinti 2012– 2013 m.

Tunelis per mažas

Tiesa, palei Upę po tiltu yra įrengtas požeminis išvažiavimas, kuriuo galima patekti į kitą automagistralės pusę. Bet juo galima važiuoti tik dviračiu ar lengvuoju automobiliu, šiuolaikinei žemės ūkio technikai šis tunelis yra per žemas, jo aukštis – tik 2,5 metro.

Gyvenvietės ūkininkams dėl susidariusios situacijos apmaudu dar ir todėl, kad apie laukiančius nepatogumus jie sužinojo tik dabar. Rajono valdžia – irgi. O tik pernai ji išasfaltavo kelio atkarpą nuo gyvenvietės iki automagistralės. Išasfaltavo kaip tik ūkininkų patogumui, kad mažiau būtų laužoma technika.

Ūkininkai išgirdo ir dar vieną naujieną – šį pavasarį automagistralė ties nuvažiavimu į Sujainius bus aptverta tinklo tvora. Girdi, saugumui užtikrinti. Bet ūkininkai teigia, kad toks atsargumas niekuo nepagrįstas, nes dėl to, kad jie naudojasi šiuo apsisukimu, čia nėra buvę jokio eismo įvykio, netgi nėra susidariusi avarinė situacija.

Aistras dar labiau įkaitino viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija, kad maždaug už 300 metrų nuo dabar esančio apsisukimo po automagistrale planuojama įrengti požeminį išvažiavimą. „Kuriems galams jį rengti, jei nei kombainu, nei kita stambesne technika tuo tuneliu nepralįsi?“– klausia ūkininkai.

Kaimiečiai neatmeta galimybės, kad jei į jų pageidavimus nebus atsižvelgta, jie organizuos piketus ir kitokias protesto akcijas, nes jie yra įvaryti į kampą: jei laukai taps nebepasiekiami, jie turės atsisakyti ir ūkininkavimo. Ir netgi ima įtarinėti, jog galbūt kas nors kaip tik to ir siekia, nes tuomet labai pigiai nupirktų jų žemes.

Egidijus Skrodenis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo saugumo skyriaus vedėjas

Žemdirbių pageidavimu paliekame viską taip, kaip buvo iki šiol, jie ir toliau galės apsisukti įprastinėje vietoje. Tikrai niekam nenorime pakenkti ar kaitinti aistrų, o ypač dabar, artėjant sėjos metui, kai ūkininkams reikės daug važinėti. Tačiau yra ir kiti eismo dalyviai, kurie pyksta dėl greičio ribojimo šiame ruože.

O abiem šalims įtikti, kaip žinote, nėra paprasta. Todėl šiuo metu aiškinamės, kiek eismo dalyvių naudojasi tuo apsisukimu ir kt. Tikime, jog čia pastatysime viaduką ir tuomet problemos neliks. Tada visiems bus saugiau, žemės ūkio technikai visai nebereikės įvažiuoti į automagistralę. O kol kas viskas lieka taip, kaip buvę.