Trejų metų kadencijai Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininku išrinktas šalyje gerai žinomas ir sąžiningumu pasižymintis ilgametis ŽŪR prezidiumo narys, Pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas Andriejus Stančikas. Už jį balsavo net 70 delegatų, o jo konkurentą žemės ūkio viceministrą Aušrį Macijauską palaikė tik 29 dešimtojo suvažiavimo delegatai.

Pusiau slaptas balsavimas

Nors balsų persvara renkant naująjį ŽŪR pirmininką akivaizdi, tačiau ne viskas klojosi, kaip sviestu patepta. Suvažiavimo kuluaruose pikti liežuviai šnabždėjo apie rengiamą perversmą. Gal dėl šios priežasties renkant pirmininką buvo pasiūlyta balsuoti pusiau slaptai. Suvažiavimo išvakarėse savo kandidatūrą atsiėmęs ŽŪR pirmininkas Bronius Markauskas pasiūlė svečiams – Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) pirmininkui Edmundui Pupiniui, žemės ūkio ministrui Kaziui Starkevičiui ir jo pagalbininkui (vienam iš pretendentų į ŽŪR pirmininko pareigas) viceministrui Aušriui Macijauskui bei kitiems Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atstovams – balsavimo metu nesižvalgyti į salę. Prie savo raginimo prisijungė ir pats B.Markauskas bei vicepirmininkė Regina Sirusienė-Lamauskienė. Taip buvo bandoma išvengti galimo keršto turintiesiems kitą nuomonę, nes prieš balsavimą vykusios diskusijos buvo ne tik aštrios, bet neretai peržengdavo garbingos kovos ribas.

Be kita ko, reikia įvertinti, kad naujojo ŽŪR pirmininko kadencija bus ilgesnė nei išsilaikys dabartinis Seimas ir Vyriausybė. Nebent gyventojų nuomonė dėl dabartinės Seimo daugumos, ypač dėl Vyriausybės ir jos vadovo, netikėtai ir radikaliai pasikeistų. Taigi ŽŪR ir jo vadovo įtaka būsimiems rinkimams į Seimą ir ypač ŽŪR veiklai po rinkimų šalies politikų kovų barikadose bus labai svarbi. Gal dėl šios priežasties Seimo KRK pirmininkas E.Pupinis pažeidė susitarimą ir neištvėręs vis žvilgčiojo į kitaip nei buvo tikėtasi balsuojančius ūkininkus.

Viceministrui labiausiai pakenkė jo rėmėjai

Pagal darbotvarkę diskusijoms užsirašę delegatai turėjo kalbėti ne apie būsimus (dar neiškeltus) kandidatus, bet apie šalies žemės ūkio ir kaimo plėtrą bei įvertinti ŽŪR trejų metų veiklą, tačiau iš tikrųjų beveik visiems prasprūsdavo noras vertinti galimus kandidatus. Taigi iš aštuonių pasisakiusiųjų net keturi buvo akivaizdūs A.Macijausko rėmėjai (be kita ko, iš jų net trys priklausė tai pačiai asociacijai).

Iš šio ketvertuko verta paminėti mažiausiai emocijų pademonstravusį Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininką Joną Talmantą. Jis B.Markauskui labiau priekaištavo dėl jo vėlyvo apsisprendimo nedalyvauti rinkimuose. Kita vertus, J.Talmantas pats pranešė, kad LŪS tokį variantą buvo numačiusi – atsisakius B.Markauskui, LŪS jį įgaliojo remti viceministrą A.Macijauską. Kiti keturi pasisakiusieji tikrai nederino savo kalbų. UAB „Biržų žemtiekimas“ generalinis direktorius Viktoras Rinkevičius parėmė B.Markauską arba pretendentą, kurį jis rekomenduos, jaunasis ūkininkas Pranas Žymančius kalbėjo aptakiai, kaimo bendruomenių lyderei Guodai Burokienei pavyko išvengti dar neiškeltų kandidatų vertinimo, o ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius metė aštrius kaltinimus ŽŪR direktoriui Remigijui Urbonui ir pranešė apie ketinimą nekelti savo kandidatūros.

Paskutinis kalbėjo žemės ūkio ministras. Jis lyg ir bandė demonstruoti neutralumą, tačiau jo ketinimus išdavė padaryta išvada, kad įtampa suvažiavime rodo ligos požymius, todėl būtina surasti gerą gydytoją. Po šio pasisakymo suvažiavimo delegatai „desantą“ iš ŽŪM ir Seimo jau atvirai vadino A.Macijausko palaikymo komanda. Ir tai buvo pagrindinė šio kandidato ir jį remiančiųjų klaida.

Kandidatai buvo nelygiaverčiai

Suvažiavime dalyvavęs žemės ūkio ministras džiaugėsi, kad į ŽŪR pirmininko postą pretenduoja visas būrys stiprių kandidatų, tačiau tikroji padėtis buvo kitokia. Kandidatai buvo nelygiaverčiai. Beveik niekas neabejojo ŽŪR pirmininko B.Markausko pranašumu – toks buvo didelis šio žmogaus autoritetas, įgytas per šešerius vadovavimo ŽŪR metus.

Nors priešininkai bandė įgelti ŽŪR vadovui, tačiau beriami kaltinimai ne tik atsimušdavo kaip žirniai į sieną, bet ir atšokę trenkdavo atgal juos metusiajam. Praradę kantrybę kaltininkai galiausiai nusišnekėjo ir kaip silpnybę B.Markauskui nurodė tai, kad jis tiesiog yra geras žmogus. Štai kandidatuoti į ŽŪR vadovus atsisakęs Šeimos ūkininkų sąjungos tarybos pirmininkas Vidas Juodsnukis net pareikalavo: „Markauskai, jeigu turi sąžinės, nedalyvauk rinkimuose ir atšauk savo remiamą kandidatą“.

Šis nepagarbus reikalavimas tik dar labiau sutelkė suvažiavimo delegatus ir jau buvo aišku, kad žemės ūkio viceministras prarado menkiausias galimybes laimėti rinkimus, nors dar nebuvo paskelbtas jo konkurentas. Kita vertus, ir pats A.Macijauskas padarė klaidą, kad pasirinko labai aštrią rinkimų kampaniją ir pažadėjo keisti ŽŪR statutą. O juk ūkininkams ŽŪR statutas yra kaip šalies piliečiams Konstitucija. Žinoma, statutą įmanoma ir gal net reikia keisti, tačiau pirmiausia vertėtų pasiteirauti, ar tokiai nuomonei pritaria ŽŪR suvažiavimas arba nors ŽŪR taryba.
Pristatant kandidatus kilo chaosas, nes smulkiųjų interesus bandantis ginti V.Juodsnukis kažkodėl parėmė ne smulkiuosius pienininkus į kooperatyvą subūrusį A.Stančiką, o stambų ūkininką A.Macijauską. Tačiau tai jau buvo pralaimėjimą suvokusiųjų konvulsijos, todėl daugelis delegatų pradėjo juoktis.

Naujasis pirmininkas pasirinko komandą

Ramiai ir solidžiai paaiškinęs savo vadovavimo ŽŪR strategiją ir taktiką, pažadėjęs, kad sprendimai bus priimami tik atsižvelgus į ŽŪR suvažiavimo, tarybos ir prezidiumo nuomones, naujuoju ŽŪR pirmininku buvo išrinktas konkrečius darbus sugebantis dirbti A.Stančikas.

Suvažiavimo dalyviai be didesnių trukdymų patvirtino ir naujojo pirmininko pasirinktus pagalbininkus. Visuomeniniais pagrindais vicepirmininku buvo išrinktas B.Markauskas, o etatiniu vicepirmininku – ŽŪR prezidiumo narys ir ŽŪR atstovas Vyriausybėje bei Seime Sigitas Dimaitis.

Vėliau posėdžiavusi ŽŪR taryba direktoriumi patvirtino Remigijų Urboną, vyriausiąja finansininke ir toliau dirbs Daiva Janušauskienė. Patikslinti ir naujai išrinktų ŽŪR darbuotojų atlyginimai. Pirmininkui numatytas 8 tūkst. Lt, vicepirmininkui – 5 tūkst. Lt, direktoriui – 6,5 tūkst. Lt, o vyr. finansininkei – 5 tūkst. Lt atlyginimas. Visuomeniniais pagrindais vicepirmininku sutikusiam dirbti B.Markauskui bus kompensuojamos tik išlaidos degalams ir kt.
ŽŪR suvažiavimo dalyviai priėmė rezoliuciją ir siūlymus šalies valdžios institucijoms, tarp kurių svarbiausias – iki 2012 m. liepos

1 d. parengti, suderinti su žemdirbių savivalda ir žemdirbių bei kaimo visuomenei pristatyti nacionalinę žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją 2014–2020 metams.