Rusijos veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnybos inspektorių viešnagė Lietuvoje truks 14–16 dienų. Kontrolieriai tikrina ne tik pieno perdirbimo įmones, bet užsuka ir į pieno gamintojų ūkius.

Rodo ambicijas

Visi suprantame, kad Lietuvos įmonės, gaminančios maisto produktus, pirmiausia privalo taikyti ES rinkoje keliamus kokybės reikalavimus.

Turbūt daugelis mano, kad ES rinkoje keliami aukščiausi kokybės reikalavimai. Taip manėme, nes dar neužmiršome, kiek daug lėšų mūsų pieno perdirbimo įmonės ir pieno gamintojai investavo produkcijos kokybei gerinti, kol galėjome patekti į ES rinką. O apie Rusijos pieno perdirbimo įmonių esminį pertvarkymą ir žaliavinio pieno kokybės gerinimą nedaug girdėjome. Todėl labai nustebome sužinoję, kad gaminame prastesnės kokybės produktus nei reikalauja pagrindinis Rusijoje veikiantis GOST standartas.

Dėl šios priežasties Lietuvos pieno perdirbėjams tenka įvertinti eksporto kryptis. Jeigu produkciją eksportuoji į Rusiją, turi laikytis griežtesnių reikalavimų nei kitu atveju, kai produkciją siunti, pavyzdžiui, į Briuselį.

Skirtingi reikalavimai

VL pakalbintas AB „Rokiškio sūris“ valdybos pirmininkas Dalius Trumpa sakė, kad iš tikrųjų ES ir Rusijos keliami kokybės reikalavimai pieno produktams yra panašūs.

„Paprastai mes pasirenkame griežtesnius reikalavimus. Tokie veiksmai brangiai kainuoja, tačiau kitos išeities nėra“, – sako D.Trumpa.
Ekspertai tikina, kad bendrasis produkcijos kokybės lygis Rusijoje ir Lietuvoje yra panašus. Tiesa, pastaraisiais metais Rusijoje pastatyta labai modernių užsienio kapitalo įmonių, kurios nenusileidžia aukščiausiems ES reikalavimams. Tačiau netrūksta ir žemo lygio įmonių. Todėl sunku patikėti, kad senosios, atsilikusios įmonės galėtų pagaminti aukščiausios kokybės produktų.

„Mes apie tai neturėtume galvoti. Mano žiniomis, produkcijos kokybės reikalavimai įvežamai produkcijai ir reikalavimai gaminamai produkcijai Rusijos rinkoje yra skirtingi“, – sako AB „Pieno žvaigždės“ vykdantysis direktorius Linas Sasnauskas.

Atspindi Maskvos ir Briuselio santykius

Griežtindama reikalavimus importuojamai produkcijai iš ES, Rusija šiek tiek rizikuoja, nes gali prarasti iš tikrųjų kokybiškus ES šalyse gaminamus produktus. Savo jėgomis Rusija dar nepajėgi pati apsirūpinti pieno produktais. Žinoma, be importo iš Lietuvos jie nesunkiai išgyventų. Įvairių šaltinių duomenimis, iš Lietuvos importuojami pieno produktai Rusijos rinkoje užima nuo 1 iki 5 proc. Atsiradusią nišą tikriausiai greitai užpildytų kitų šalių produktai, tačiau ar jie tikrai būtų geresni nei gaminami Lietuvoje?

Beje, tokio pobūdžio patikrinimus Rusijos atstovai atlieka ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse. Ar tai įprasta procedūra? Ko gero, ji atspindi Maskvos ir Briuselio santykius. Akivaizdu, kad abiem pusėms nepavyksta rasti bendros kalbos. Štai kodėl Rusija rodo ragus. Ir niekas negali jai priekaištauti ginant savo rinką.

„Kito pasirinkimo paprasčiausiai nėra. Jeigu mes ketiname produktus eksportuoti į Rusijos rinką, privalome rusų reikalavimus gerbti“, – sako L.Sasnauskas.

Pirkėjai Rusijoje dar nuo tarybinių laikų vertina lietuviškus produktus, tačiau turime pripažinti, kad tokie atvejai, kai uždraudžiama įvežti produkciją ir apie tai paskelbiama Rusijos žiniasklaidoje, yra labai žalingi.

O gal rusų veterinarų veiksmus paskatina politikai?

„Galiu pasakyti, kad labai panorėjus visada galima surasti kokių nors trūkumų. Jeigu to sieksi – būtinai surasi“, – sako L.Sasnauskas.

Pagal pačių rusų sudarytą planą, Lietuvoje numatyta patikrinti 16 eksportuojančių ir, jeigu liks laiko, dar dvi naujas įmones, pareiškusias norą Rusijos rinkai tiekti pieno produkciją.

Per dvi savaites inspektoriai tikrins bendroves „Rokiškio sūris“, „Pieno žvaigždės“, Vilkyškių pieninę, „Žemaitijos pieną“ ir jo grupei priklausančią bendrovę „Šilutės Rambynas“, „Klaipėdos pieną“, ledų gamybos įmonę „Ingman ledai“ ir kai kuriuos šių įmonių filialus. Taip pat patikrinimai bus atlikti ir Vilkyškių pieninės grupės įmonėje Kelmės pieninė bei Lukšių pieninėje.

Praėjusią savaitę kontrolieriai iš Rusijos patikrino „Rokiškio sūrio“ įmonę bei „Rokiškio pieno“ filialą Utenoje. Planuojama per dieną patikrinti po dvi įmones.

Egidijus Simonis, VMVT Veterinarijos sanitarijos ir maisto skyriaus vedėjas:

Tikėjomės, kad Rusijos atstovai patikrins 37 maisto produktus į Rusiją eksportuojančias įmones, tačiau atvykę svečiai nusprendė tikrinti tik pieno perdirbimo įmones. Kaip tikrinama? Galiu pasakyti, kad kontrolieriai yra kompetentingi. Patikrina, kaip veikia pieno tiekimo ir perdirbimo grandinė. Pavyzdžiui, vakar kontrolieriai lankėsi keliuose pieno gamintojų ūkiuose bei perdirbimo įmonėse – tikrino dokumentus, kaip veikia savikontrolės sistema, kaip ir kada atliekami laboratoriniai tyrimai, kokie jų rezultatai. Kol kas jokių pastabų nesulaukėme. Rusus labiausiai domina, ar Lietuvos įmonės laikosi Rusijos keliamų normatyvinių reikalavimų. Vienas svarbiausių – ar pieno gamybos bei perdirbimo metu į pieną nepatenka antibiotikų.