Šiomis dienomis galutines nuomones susirinkimuose kala Ūkininkų sąjunga (ŪS), Žemės ūkio bendrovių asociacija (ŽŪBA) ir Pieno gamintojų asociacija (PGA), o tada Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) apibendrins visų nuomones ir priims bendrą sprendimą.

Prarijo nuoskaudą

Šiandien Žemės ūkio bendrovių asociacija svarstys, kaip elgtis susidarius miglotai situacijai dėl planuoto žemdirbių mitingo Vilniuje.

„Vienos žemdirbių organizacijos nori rengti mitingą, o kitos jau abejoja. Ir nebeįmanoma nustatyti, kurios pritaria vienam ar kitam pasiūlymui“, – stebisi ŽŪBA prezidentas Jeronimas Kraujelis.

Apskritai ŽŪBA pateko į keistą padėtį. Dabar ją daug kas vadina pagrindine mitingo rengėja, tačiau J.Kraujelis stebisi tokiais teiginiais.

„Priminsiu, kad ne mes, o ŽŪR ir ŪS bendrame susirinkime nutarė valdžiai pateikti reikalavimų pluoštą, o nesulaukus atsakymo rengti jau ne kongresą, o mitingą. Su ŽŪBA tada niekas nesikonsultavo. Tiek to, dėl bendrų interesų tada mes prarijome nuoskaudą“, – prisimena J.Kraujelis.

Premjeras nesuteikė garantijų

Po savaitės sudaryta organizacinė komisija susitiko su žemės ūkio ministru ir premjeru. Aukščiausioji valdžia kalbėjo labai aptakiai.

„Supratome, kad Vyriausybė negali suteikti jokių garantijų, kad įvykdys įsipareigojimą šiemet mokėti 2008 m. lygio papildomas nacionalines išmokas. Taip pat neatsakyta ir į reikalavimą pieno gamintojams išmokas už šiuos metus sumokėti iki šių metų liepos 1 d.“, – pasakoja ŽŪR pirmininkas B.Markauskas.

Tada skubiai buvo sušauktas pasitarimas, kuriame dalyvavo po penkis ŽŪBA, ŽŪR, ŪS ir PGA atstovus. Nuspręsta kovo 31 d. surengti mitingą Vilniuje. Atrinkti pagrindiniai reikalavimai, nuspręsta rinkti lėšas – po 2000 Lt iš kiekvieno rajono ir dar kreiptis pagalbos į kitas organizacijas.

Sutartą dieną paaiškėjo, kad ne visų organizacijų atstovai pasirašė prašymą rengti mitingą. Kas per dvi paras įvyko?

Atšaukė parašą

ŽŪR pirmininkas B.Markauskas išvyko seniai planuotų atostogų, o ŽŪR direktorius Remigijus Urbonas sakė negalintis pasirašyti prašymo, nes neturįs tokių įgaliojimų. Po ilgų diskusijų prašymą pasirašė ŽŪR vicepirmininkė Regina Sirusienė. Dar pasirašė PGA vadovas Jonas Vilionis ir ŪS pirmininkas Jonas Talmantas. Tačiau pastarasis jau kitą dieną pranešė atšaukiantis savo parašą, o netrukus išvyko į mitingą Prahoje. Todėl prašymas rengti mitingą Vilniuje nepateiktas iki šios dienos. Kada bus pateiktas? Šį penktadienį dar galima prašymą pateikti.

ŽŪR direktorius Remigijus Urbonas sako, kad galutinis sprendimas bus priimtas B.Markauskui sugrįžus iš atostogų. O jeigu pirmininkas susirgs?

Lietuvos žemės savininkų sąjungos vadovė Antanina Venckūnienė be užuolankų tikina, kad mitingą rengia ne labiausiai nuskriaustieji, bet turtingiausiai gyvenantys ir ES parama apsirūpinę ūkininkai milijonieriai.

Susitiks su ministru

Paskutinėmis neoficialiomis VL žiniomis, kai kurių žemdirbių organizacijų vadovus šią savaitę dar kartą priims žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Susitikime tikrai dalyvaus ŽŪBA ir ŪS vadovai.

„Iš esmės niekas nepasikeitė, mes neatsisakome mitingo rengimo idėjos, tačiau yra noro dar kartą susitikti su valdžios atstovais ir dar kartą aptarti visas galimybes“, – sako ŪS vicepirmininkė Genutė Staliūnienė.

Ūkininkų sąjunga, regis, linkusi į kompromisus.

„Svarbūs visi reikalavimai, tačiau šiuo metu svarbiausia, kad valdžia tesėtų pažadus mokėti papildomas nacionalines išmokas (papildomoms išmokoms reikėtų 450 mln. Lt). Mes sutiktume, jeigu jos būtų sumažintos tiek, kiek sumažės BVP, bet nesutiksime jų atsisakyti“, – atverčia kai kurias kortas G.Staliūnienė.

Ministro versti neketina

Žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas J.Kraujelis šaldo kaistančią aplinką.

„Mes ministrui sakėme, kad žemdirbiai neketina jo versti. Atvirkščiai, mes norime pagelbėti. Juk Žemės ūkio ministerija viena papildomų išmokų neiškovos. Tai mes ir galime griežčiau pareikalauti. Finansų ministras jau po susitikimo su premjeru pasakė, kad dar teks mažinti išlaidas. Kiek ir kada?“ – svarsto J.Kraujelis.

Iš ŽŪBA reikalaujama avansu mokėti pelno mokestį jau balandžio 15 d. Kodėl neatidedama? Pelno nedaug, pinigai nedideli, tačiau, pasak J.Kraujelio, taip keliama nereikalinga įtampa.

„Kam tai naudinga? Tik opozicijai. Ir dar priekaištaujama, kad mes, žemdirbiai, gauname ES paramą. Tačiau juk žemės ūkį remia ES, ir gal Briuselis geriau išmano, kad tai daryti reikia“, – sako J.Kraujelis.

Komentarai

Galime į Vilnių atvežti srutų

Jonas Vilionis, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos vadovas

Jeigu valdžia nesugeba išspręsti tragiškoje padėtyje atsidūrusių žemdirbių problemų, ji turi užleisti vietą tiems, kurie jas išspręstų. Mes neturime kitos išeities ir mitinguoti norime ne iš gero gyvenimo. Galėtume į sostinę atvažiuoti su srutvežiais, blokuoti pėsčiųjų perėjas, išpilti surūgusį pieną. Tegul Seimo nariai pauosto, gal tada supras, koks tas žemdirbių gyvenimas. Mūsų reikalavimai nesikeičia: atidėti pajamų ir pelno mokesčių taikymą, išlaikyti praėjusių metų lygio nacionalines tiesiogines išmokas už 2009 m. ir jas pieno gamintojams išmokėti anksčiau bei grąžinti PVM lengvatą žemės ūkio produktams.

Kainų reguliavimas – ne išeitis

Vidas Juodsnukis, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas

Šiuo metu sunkiausia gyventi smulkiesiems ūkininkams, todėl būtent jiems nuo šių metų atsiranda galimybių pasinaudoti ES parama. Tačiau supraskime, kad ir mes, ūkininkai, neturime teisės sėdėti sudėję rankas ir laukti. Niekas mums nepagelbės. Sakote, valstybė sureguliuos kainas? Gal kokiais nors būdais įmanoma trumpą laiką, pavyzdžiui, padidinti pieno supirkimo kainas keliais centais, tačiau tokie veiksmai iš esmės problemos neišspręs, nes galiausiai toji parama pateks į perdirbėjų kišenes. Išeitis vienintelė – patiems perdirbti pieną, patiems sukurti pardavimo tinklą.