Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina keičiasi dėl infliacijos, technologinių medžiagų kainų pokyčio, aplinkos taršos mokesčių pokyčio, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos, įgyvendinus investicinius projektus, darbo užmokesčio fondo pokyčio ir kitų neišvengiamų būtinųjų sąnaudų.

VERT suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Šalčininkų, Švenčionių rajonų, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių taryboms – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

Vartotojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 0,48 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.