Laikantis gerosios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos praktikos, UAB „EPSO-G“ valdyboje daugumą sudaro nepriklausomi nariai. Taikant šį Šiaurės Europos šalyse dažniausiai naudojamą korporatyvinio valdymo modelį, UAB „EPSO-G“ grupės įmonių organizacinė ir valdymo struktūra atitinka aukštą atskaitingumo bei gerosios valdysenos praktiką.

Kandidatų paraiškų laukiama iki 2022 m. balandžio 11 d.