Atnaujinus metodiką ir toliau yra užtikrinama grupės koreguoto EBITDA rodiklio prognozė 2021 metams ir 2024 metų tikslas – atitinkamai 300-310 mln. ir 350-390 mln. eurų, taip pat dividendų politika bei 2021–2024 metų strateginiame plane numatytas investicijų planas, pranešė „Ignitis grupė“.

Bendrovės teigimu, VERT nustatė papildomą tarifo dedamąją, įvertinusi tinklo atstatymo, plėtros bei kitų investicijų poreikį, numatytą grupės antrinės įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dešimties metų investicijų planuose, kurios pagrindu į 2022–2026 metų laikotarpio ESO reguliuojamas pajamas kasmet bus įskaičiuojama 28 mln. eurų suma – iš viso 140 mln. eurų.

„Papildomos tarifo dedamosios dydis nustatomas užtikrinant tvarų ESO įsiskolinimo lygį, kuris, grupės vertinimu, atitinka ne didesnę nei 6,5x grynosios skola / EBITDA rodiklio reikšmę“, – teigiama „Ignitis grupės“ pranešime.

Nutarimu perskaičiuojama ESO reguliuojamo turto vertė (angl. Regulated Asset Base, RAB), kuri, lyginant su 2021 metais, sumažėja 317 mln. eurų – nuo 1,414 mlrd. iki 1,097 mlrd. eurų.

„Nusidėvėjimo ir investicijų grąžos skirtumas už 2018–2021 metus, preliminariu grupės vertinimu sudarantis 160 mln. eurų, didžiąja apimtimi (96 proc.) turės būti grąžintas 2032–2036 metų laikotarpiu. Numatoma, kad su VERT suderintas skirtumo grąžinimo grafikas galės būti koreguojamas atsižvelgiant į tvarų ESO įsiskolinimo lygį“, – rašoma „Ignitis grupės“ pranešime.

Bendrovė pabrėžia, kad papildoma tarifo dedamoji didžiąja dalimi atsveria neigiamą aukščiau kitų dviejų pokyčių įtaką ir atitinkamai užtikrina tvarią reguliavimo aplinką.