Visa elektros gamyba šalyje per metus padidėjo 41,3 proc. – nuo 3,64 TWh iki 5,142 TWh, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Pernai iš iškastinio kuro buvo pagaminta ir į tinklus patiekta 36,5 proc. elektros, iš AEI – 48,6 proc., o likusią dalį (14,9 proc.) sudarė elektra, pagaminta Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (HAE).

2020-aisiais ir toliau daugiausia žaliosios elektros buvo pagaminta vėjo elektrinėse – 61,8 proc., biokuro elektrinėse generuota 16,1 proc., hidroelektrinėse – 11,9 proc., atliekų deginimo – 5,9 proc., saulės elektrinėse – 4,3 proc. elektros iš AEI.

Elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ duomenimis, bendrasis elektros poreikis Lietuvoje pernai augo 0,5 proc. iki 13,051 TWh, kai 2019 metais jis buvo 12,983 TWh.

Tuo metu galutinis elektros suvartojimas (vartotojams patiekta elektra, iškaičiavus Kruonio HAE užkrovimą ir technologines tinklų sąnaudas) praėjusiais metais mažėjo 1,5 proc. iki 10,977 TWh (11,145 TWh).

2020 metais, palyginti su 2019-aisiais, Lietuvoje elektros importas mažėjo 15,9 proc., eksportas – 17,1 procento.