„Delfi“ skaitytojo anonimiškai atsiųstas laiškas pilnas pasipiktinimo monopolijos elgesiu. Jis pasakoja, kad pernai gruodį, kaip ir kiti gyventojai, kurių elektros energijos suvartojimas didesnis, rinkosi elektros energijos tiekėją.

„Mūsų mama gyvena Vilniuje, nuosavame name. Ji yra pensininkė, našlė, gyvena viena. Visą savo gyvenimą dirbo didžiausioje valstybės įmonėje, kaip ir jos vyras, mano tėtis, turintis ne tik ne vieną apdovanojimą ir padėką dėl įnašo į Lietuvos energetiką už gerą ir ilgametį darbą valstybės įmonėje, bet ir prezidento bei energetikos ministro padėkas“, – dėsto gyventojas.

Jis paaiškina, kad iškart po tiekėjo pasirinkimo, sausį, gavo niekuo neišsiskiriančią sąskaitą – kiek daugiau nei 100 eurų. Maždaug tiek pat mokėdavo ir anksčiau, šią sąskaitą laiku apmokėjo. Tačiau vasario mėnesį laukė nemalonus siurprizas.

„Atidarėme naują 2021 m. vasario mėn. sąskaitą faktūrą ir už suvartotą el. energiją pamatėme sumą, kuri prilygo objekto metinei sumai, t. y. daugiau nei 1000 eurų už vieną mėnesį. Iš pradžių pagalvojome, kad įsivėlė klaida, nes neturėjome jokių naujų el. energiją vartojančių prietaisų ar pakeitimų name ir daugiau nei 140 Eur sąskaitos niekada nebuvome gavę – o namą turime jau daugiau nei 10 metų“, – pasakoja skaitytojas.

Foto: Shutterstock

Jis kreipėsi į elektros energijos tiekėją, šis pasiūlė kreiptis į ESO, mat ESO pateikė tokius skaitiklio rodmenis – daugiau nei 10 tūkst. kilovatvalandžių suvartotos elektros energijos per vieną mėnesį.

„Pradėjome aiškintis, ir pavyko nustatyti, kad skaitikliai buvo sugedę. Dienos tarifas visiškai neveikė, o naktinis tarifas buvo skaičiuojamas ir dieną, ir naktį net atjungus visus elektros vartotojus. Dėl to ir buvo fiksuojami neįprastai dideli suvartotos elektros energijos parodymai“, – stebisi klientas.

Gedimą registravo ESO telefonu, laukė apžiūros ar elektros prietaiso keitimo, tačiau laikas vis ėjo.

„Iki ESO atvykimo apskaitos prietaisai vis fiksavo ir fiksavo naujus augančius el. energijos suvartojimo kiekius, o mes vis skambinome į ESO. Po 3 savaičių atvažiavo ESO darbuotojas, pakeitė sugedusį el. apskaitos prietaisą, ir mums buvo patvirtinta, kad ESO perskaičiuos suvartotą el. energiją pagal suvartojamos el. energijos vidurkį. Tą patį vėliau patvirtino keli konsultantai telefonu susisiekus su ESO bendruoju telefonu 1852“, – pasakoja laiško autorius.

Tačiau toliau ėjo grasinantys priminimai susimokėti skolą, nepaisant to, kad elektros tiekėjas buvo informuotas apie situaciją, buvo įtrauktas į susirašinėjimą.

„Po pirmo kreipimosi į ESO praėjus jau beveik dviems mėnesiams, sulaukėme atsakymo iš ESO: suvartotos el. energijos kiekio perskaičiavimas buvo padarytas perskirstant sugedusio el. apskaitos prietaiso parodymus tarp dieninio ir naktinio tarifo skalių. Informavo, kad įtraukė į apskaitą apie 11000 kWh – rodmenis, pagrįstus sugedusio el. prietaiso rodmenų, ir tokios „paslaugos“ kaina namo gyventojams yra daugiau nei 1000 Eur/mėnesį“, – pyko klientas.

Foto: Shutterstock

Kai vėl kreipėsi į ESO, gavo atsakymą, kad el. energijos kiekio perskaičiavimas atliktas klientui palankiausiu būdu: „T.y. perskirstant sugedusio el. apskaitos prietaiso neįprastai didelius rodmenis perskirstant tarp dieninio ir naktinio tarifo skalių, ir vėl informavo, kad įtraukė į apskaitą ~11000 kWh už mėnesį“.

Tuomet kantrybė trūko – laiško autorius patikina, kad kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, vartotojų teises. Institucijos patvirtina gavusios skundą.

„Akivaizdu, kad ESO labai gerai jaučiasi būdama Valstybės valdoma monopolininke, kuri naudojasi savo dominuojančia padėtimi prieš vartotojus, silpnąją ginčo pusę ir nesiekia spręsti net nesudėtingų problemų, kurioje nėra vartotojo kaltės, ikiteisminiu būdu, bet siekia nepagrįstai pelnytis“, – širdo klientas.

Jis patikina, kad pakeitus elektros apskaitos prietaisą, elektros vėl suvartojama tiek pat, kiek ir anksčiu ir tuo gali įsitikinti ESO darbuotojai.

„Jeigu prireiks, mes pasiryžę savo teises ginti ir teisme, nes tokio nesąžiningumo ir neteisingumo dar nesame matę ir nepasiryžę su tuo taikytis“, – nesutiko su ESO sprendimais gyventojas.

ESO: kiekis susikaupė per ilgą laiką

ESO bendrovė atrado šio gyventojo skundą, tačiau su teiginiais nesutinka – dėl gedimo apgailestauja, tačiau skaitiklio rodmenimis neabejoja.

„Aprašyta situacija neatspindi tiesos – dėl įvykusio gedimo skaitiklis neskaičiavo didesnio suvartojimo kiekio.

Šiuo atveju skaitiklis veikė tinkamai, energiją apskaitė tiksliai, tačiau dėl sugedusios baterijos neveikė jo laikrodis, kuris neleido paskirstyti suvartojimo tarp dienos, nakties ir savaitgalio režimų.

Apgailestaujame dėl įvykusio gedimo ir jo pasekmėje patirtų nepatogumų. Tačiau, atkreipiame dėmesį, kad šios problemos būtų pavykę išvengti laiku ir periodiškai deklaruojant skaitiklio duomenys“, – teigiama ESO ryšių su visuomenė projektų vadovas Paulius Kalmantas.

ESO paaiškina, kad klientas ilgą laiką nedeklaravo savo skaitiklio rodmenų – paskutinį kartą tai padarė 2018 m. gruodžio 31 d., todėl jam buvo taikomas vidurkis, kuris nustatytas iš ankstesnių, istorinių kliento vartojimo duomenų ir įpročių, kurie pasikeitė. ESO skaičiuoja, kad vidurkis pusantro karto neatitiko faktinio kliento energijos suvartojimo.

Foto: Shutterstock

„Visų pirma, kliento suvartojimas buvo didesnis negu mokamas vidurkis. Antra, reguliariai tikrinant elektros skaitiklį nurašant jo duomenis, tikėtina, gedimas būtų pastebėtas ankščiau. (…) Naujai įrengto skaitiklio duomenys rodo, kad po pakeitimo suvartojimas nepakito, reiškia senasis skaitiklis bendrą kiekį dieną ir naktį apskaitė tinkamai“, – paaiškina P. Kalmantas.

ESO vertina, kad nurodoma skola susikaupė per ilgą maždaug dviejų metų laikotarpį. Bendrovė patikina, kad jei kiltų įtarimų, kad skaitiklis teikė netikslius rodmenis, jie nebūtų naudojami.

„Perskaičiavimai atliekami vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis. Perskaičiuodami netinkamai veikusio skaitiklio fiksuotą suvartojimą, atsižvelgiame į visus turimus duomenis, o esant poreikiui vertinamas ir suvartojimas po skaitiklio pakeitimo. Tai yra, atsižvelgiama ne tik į istorinius, iki gedimo turimus, vartojimo duomenis, bet ir į vartojimo duomenis pakeitus skaitiklį. Visada pasirenkamas klientui palankesnis perskaičiavimas“, – patikina P. Kalmantas.

Jis tikina, kad lyginti ir istoriniai, ir naujo skaitiklio duomenys, klientui skola paskaičiuota palankiausiu būdu – paėmus faktinį suvartojimą: 17 proc. elektros priskirta dieninei skalei, 83 proc. – naktinei. Jei būtų vertinami naujo skaitiklio rodmenys, tektų dalinti kiekį per pusę dieną ir naktį.

Netipiškai dideli skaitiklių rodmenis fiksuojami itin retai, patikina bendrovė, tuomet skaitiklio veikimą tikrina inžinieriai – jei veikimas netikslus, tai fiksuojama aktu.

„Tokių problemų galima išvengti reguliariai deklaruojant skaitiklio rodmenis, todėl visada raginame klientus tai daryti. Rodmenis privalu deklaruoti kiekvieną mėnesį, o tais atvejais kai klientai atsiskaito pagal vidutinio suvartojimo apskaičiavimą, mažiausiai kartą per kalendorinius metus ir keičiantis energijos kainoms, taip pat pasikeitus vartojimo įpročiams (įsigijus naujus elektros įrenginius ar panašiai)“, – pataria P. Kalmantas.

VERT: sugedus skaitikliui, yra trys būdai atsiskaityti

VERT patvirtina gavusi pareiškėjo prašymą išnagrinėti ginčą, kilusį dėl atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją. Tačiau ginčo nagrinėjimas šiuo metu dar nebaigtas, sprendimas nepriimtas – dar negalima pagrįstai įvertinti, kuri pusė yra teisi.

VERT paaiškina, kad gali būti įvairių priežasčių, dėl kurių skaitiklis gali neveikti ne dėl vartotojo kaltės: įstrigo elektros skaitiklio diskas, sugedo elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmas, elektroninio elektros skaitiklio modulis, indikatorius, sudegė matavimo transformatorius, atsilaisvino laidininko prijungimo gnybtas ir nutrūko schema ar kita. Tuomet už elektros energiją, kai apskaitos prietaisas neveikė, galima atsiskaityti trimis būdais.

Pirmasis – pagal atitinkamo laikotarpio elektros energijos suvartojimą iki gedimo (dingimo).

Antrasis – pagal atitinkamo laikotarpio elektros energijos suvartojimą po gedimo pašalinimo ir naujo skaitiklio įrengimo.

Trečiasis būdas – pagal kitus ESO turimus duomenis.

Foto: Shutterstock

„Atsiskaitymo būdas pasirenkamas įvertinant faktines aplinkybes ir turimą informaciją, įprastai pasirenkamas objektyviausias ir labiausiai vartotojo interesus atitinkantis būdas“, – pažymi VERT.

Laikotarpis, per kurį elektros apskaita neveikė ar veikė netiksliai, nustatomas pagal vartotojo pateiktų ir operatoriaus turimų duomenų apie vartotojo elektros įrenginius ir elektros energijos suvartojimą (valandos, paros, savaitės, mėnesio ir t. t.) analizę.

VERT akcentuoja, kad ir tarifai turi būti pritaikyti ne vėliausi, o tie, kurie buvo nustatyti vartotojui perskaičiuojamu laikotarpiu.

Kol ginčijasi, sąskaitas turėtų apmokėti

„Delfi“ skaitytojas skundėsi, kad nors vyksta ginčas, elektros tiekėjas vis tiek reikalauja 1000 eurų skolą susimokėti.

VERT paaiškina, kad teisės aktai nenumato laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ginčo nagrinėjimo neteismine tvarka procese.

„Tai reiškia, kad prašymo išnagrinėti ginčą VERT pateikimas nestabdo sąskaitų apmokėjimo proceso. VERT taip pat teisės aktais neįgaliota duoti privalomų nurodymų energetikos įmonėms dėl skolų išieškojimo proceso stabdymo, kol nepriimtas VERT privalomai vykdomas sprendimas. Taigi, vartotojai turėtų apmokėti jiems pateiktas sąskaitas, nebent su sąskaitą apmokėti pateikusia įmone yra susitarta kitaip“, – paaiškina reguliatorius.

Po to, jei VERT priimtų sprendimą vartotojo naudai, reguliuojama energetikos įmonė įpareigojama atlikti pateiktų mokėjimų perskaičiavimą bei išrašyti kreditinę sąskaitą faktūrą su teisingai paskaičiuotais mokėjimais. Kitaip tariant, vartotojui yra grąžinama permoka.

Elektros skaitiklis

Ką daryti įtariant gedimą?

Pastebėjus apskaitos prietaiso gedimą, VERT pataria nedelsiant kreiptis į ESO. Jei vartotojas mano, kad ESO netinkamai pasirinko suvartoto kiekio perskaičiavimo laikotarpį arba netinkamai atliko suvartoto elektros energijos kiekio perskaičiavimą, apie pastebėtus trūkumus pirmiausia turėtų pranešti ESO.

„Teikdamas pranešimą, vartotojas taip pat turi teisę ESO pateikti ir savo turimus objektyvius įrodymus. ESO šiuos įrodymus turėtų įvertinti. Šalims nepavykus ginčo išspręsti taikiai, vartotojas turi teisę pateikti prašymą išnagrinėti ginčą VERT“, – paaiškina reguliatorius.

ESO taipogi rekomenduoja gyventojams, pastebėjus skaitiklio pažeidimą, neįprastai didelius ar mažus suvartotos elektros rodmenų pokyčius arba jei rodmenys nekinta, nedelsiant kreiptis į bendrovę. Apie skaitiklio gedimą pranešti galima internetu arba telefonu 1852.

Skaitikliai nemokamai keičiami jei jie sugenda ar kai baigiasi jų metrologinės patikros laikas.

Netinkamą elektros skaitiklio veikimą išduoda tokie požymiai:

  • įjungtas apšvietimas arba kiti elektros prietaisai, o elektros skaitiklio diskas nesisuka arba nemirksi šviesos diodas;
  • visi elektros prietaisai išjungti, o skaitiklio diskas sukasi arba mirksi šviesos diodas;
  • elektroninio skaitiklio ekranėlyje elektros energijos duomenys mirksi arba neatvaizduojami;
  • ant skaitiklio yra mechaninių pažeidimų (pvz., ant ekrano, korpuso/gaubto, plombų).