Leidimą tam suteikė Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), pranešė Ignalinos AE. Pasak jos, planuojama veikla atitinka branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus.

Likviduojant saugyklą, iš jos teritorijos į Ignalinos AE pagrindinę aikštelę bus išvežtos visos radioaktyvios atliekos bei radionuklidais užterštos statybinės konstrukcijos ir gruntas, sutvarkyta teritorija. Numatoma, kad tai bus padaryta iki 2023 metų pabaigos.

Saugykla – trijų metrų gylyje esantis 200 kubinių metrų tūrio gelžbetonio rūsys – įrengta Širvintų rajone, Bartkuškio miške, apie 7 km į šiaurės vakarus nuo Maišiagalos miestelio ir apie 30 km nuo Vilniaus.

Joje 1963-1989 metais kauptos neišrūšiuotos panaudotos radioaktyviosios atliekos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų bei karinių dalinių – iš viso apie 114 kubinių metrų atliekų. 1989 metais saugykla uždaryta ir užkonservuota.