Grynasis grupės pelnas palyginamuoju laikotarpiu augo 60,8 proc. iki 19,3 mln. eurų (11,9 mln. eurų), pranešė bendrovė.

„Epso-G“ generalinis direktorius Rolandas Zukas sako, kad teigiamai rezultatų dinamikai didžiausios įtakos turėjo šaltuoju metų laikotarpiu pastebimai išaugusi elektros ir dujų perdavimo paslaugų paklausa, ypač šilumos ir elektros gamybos, taip pat ir pramonės sektoriuose.

„Energijos vartojimą taip pat skatino ir teigiamos šalies ūkio raidos tendencijos – pirmąjį ketvirtį perduotos elektros kiekis viršijo prieš COVID-19 pandemiją buvusį lygį“ – pranešime sako R. Zukas.

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) išaugo 44,4 proc. iki 30,9 mln. eurų (21,4 mln. eurų). EBITDA marža padidėjo nuo 30,8 proc. iki 36,9 proc.

Per pirmus tris šių metų mėnesius konsoliduotos grupės pajamos už elektros energijos perdavimą ir susijusias paslaugas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 15,8 proc. iki 61,8 mln. eurų. Tai sudarė 74 proc. visų „Epso-G“ grupės pajamų.

Pirmąjį metų ketvirtį vidutinė faktinė elektros energijos perdavimo kaina buvo 10,6 proc. mažesnė, bet pajamos už elektros perdavimą sumenko mažiau – 2,2 proc. iki 21,5 mln. eurų. Pajamos už sistemines paslaugas didėjo 8,5 proc. iki 24,9 mln. eurų.

Dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos išaugo 41,6 proc. iki 18,6 mln. eurų.

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams pirmąjį šių metų ketvirtį buvo perduota 2,9 teravatvalandės (TWh) elektros energijos. Tai 9,5 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Perdavimo tinklo naudotojams taip pat buvo suteikta daugiau sisteminių paslaugų. Jų apimtis išaugo 7,1 proc. Balansavimo paslaugų apimtis buvo 40 proc. didesnė.

Tarpsisteminių jungčių su Švedija ir Lenkija „NordBalt“ ir „LitPol Link“ šių metų trijų mėnesių bendras prieinamumas buvo atitinkamai 100 proc. ir 92,8 proc. Pernai tuo pačiu laikotarpiu „NordBalt“ bendras prieinamumas taip pat siekė 100 proc., o „LitPol Link“ – 97,2 proc.

„LitPol Link“ šių metų prieinamumo rodikliui daugiausia įtakos turėjo kovą įvykę trys atjungimai Lenkijos jungties pusėje.

Per pirmus tris metų mėnesius Lietuvos vartotojams į dujų skirstymo ar tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas buvo transportuota 8,7 TWh gamtinių dujų – 28,4 proc. daugiau nei pernai sausio-kovo (6,8 TWh).

2021 metų pirmąjį ketvirtį „GET Baltic“ gamtinių dujų biržos prekybos apimtis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 30 proc. iki 3 TWh. Tam didžiausios įtakos turėjo išaugusios tarpvalstybinės prekybos apimtys.

„Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, Lietuvos nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 1,13 TWh biokuro – 16,8 proc. daugiau nei tuo pačiu metu 2020-aisiais.

Grupės veiklos sąnaudos per tris mėnesius sudarė 61,9 mln. eurų – palyginti su pernai sausiu-kovu jos padidėjo 5,7 mln. eurų. Tam didžiausios įtakos turėjo elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų įsigijimo sąnaudos, kurios sudarė 60,6 proc. visų sąnaudų.

„Epso-G“ valdo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcijų, 96,6 proc. gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ akcijų, 67 proc. energijos išteklių biržos „Baltpool“ akcijų, taip pat 100 proc. rangos darbų bendrovės „Tetas“ akcijų ir 100 proc. bendrovės „Energy Cells“, įsteigtos energijos kaupiklių projektui, akcijų.

Vienintelė „Epso-G“ akcininkė yra Energetikos ministerija.