„Kad vartotojai Vilijampolėje neliktų be karšto vandens, bendrovė „Kauno energija“ čia įrengė mobiliąją katilinę, kuria iš kitos tinklo atšakos patieks šilumą jam ruošti. Šis dar pakankamai naujas techninis sprendimas leidžia aprūpinti vieno ar net keleto mikrorajonų gyventojus karštu vandeniu tose vietose, kur dėl vamzdynų rekonstrukcijos centralizuotą tiekimą tenka atjungti ilgesniam laikui.

Sprendimo privalumas – jį galima pritaikyti daugelyje miesto vietų ir naudoti kiek reikia. Vienintelė vieta, kurioje neįmanoma patiekti šilumą vartotojams iš kitur, yra Petrašiūnai, kuriuose irgi šiemet keičiamas magistralinis šilumos tiekimo vamzdynas“, – teigiama „Kauno energijos“ pranešime.

Bendrovė „Kauno energija“ šiemet mieste vykdo net 11 stambių šilumos tiekimo vamzdynų rekonstrukcijos projektų, kurių metu keičiami jau ketvirtą ar net penktą dešimtį metų skaičiuojantys susidėvėję šilumos tiekimo vamzdžiai. Rekonstrukcija vyksta keliolikoje vamzdynų atkarpų, kuriose centralizuotas šilumos tiekimas karštam vandeniui ruošti laikinai nutraukiamas.

Dabar mobilioji katilinė Raudondvario plente tieks šilumą karštam vandeniui ruošti Vilijampolėje esantiems vartotojams. Bendrovė „Kauno energija“ informuoja, kad dėl sudėtingų techninių sprendinių ir priklausomai nuo šilumos poreikio, galimi šilumos (termofikacinio vandens) parametrų svyravimai.