Bendrovės pajamos šiemet siekė 20,64 mln. eurų ir buvo 0,6 proc. mažesnės nei 2020 metų pirmąjį ketvirtį (20,759 mln. eurų), teigiama „Kauno energijos“ trijų mėnesių veiklos ataskaitoje.

Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) šių metų pirmąjį ketvirtį buvo 6,244 mln. eurų – 47,3 proc. daugiau nei prieš metus (4,239 mln. eurų).

„Kauno energijos“ grupę sudaro pagrindinė bendrovė ir antrinės įmonės „Go Energy LT“ bei „Petrašiūnų katilinė“.

Tik pagrindinės įmonės „Kauno energijos“ pajamos šiemet sumenko 0,6 proc. iki 20,61 mln. eurų, EBITDA padidėjo 64,5 proc. iki 6,181 mln. eurų, grynasis pelnas išaugo 69,2 proc. iki 4,371 mln. eurų.

Kauno miesto savivaldybė valdo 92,84 proc. „Kauno energijos“ akcijų.

Įmonės akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Papildomajame prekybos sąraše.

„Kauno energija“ už 2020 metus dividendų nemokės

Centralizuotai šilumą tiekianti „Kauno energija“, pernai uždirbusi 57 tūkst. eurų grynojo pelno, dividendų šiemet mokėti neplanuoja.

Tokiam siūlymui pritarta per penktadienį vykusį visuotinį akcininkų susirinkimą, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Kauno energija“.

Akcininkai iš viso turėjo paskirstyti 7,909 mln. eurų sukaupto pelno. Iš jo 2,950 mln. eurų paskirta investicijų vykdymui, dar 50 tūkst. eurų – paramai. Patvirtinus projektą, „Kauno energija“ į kitus metus perkelia 4,909 mln. eurų pelno.

Bendrovės grynasis pelnas 2020 metais buvo 13 kartų mažesnis nei 2019-aisiais, kai siekė 747 tūkst. eurų. „Kauno energijos“ pardavimo pajamos per metus sumažėjo 23 proc. iki 42,036 mln. eurų (54,659 mln. eurų), nurodoma konsoliduotoje audituotoje finansinėje ataskaitoje.