Viešai skelbtame konkurse į šią poziciją dalyvavo 9 kandidatai.

Kaip praneša „Litgrid“, naujasis Sistemos valdymo departamento vadovas yra sukaupęs ilgalaikę darbo patirtį elektros energetikos sistemoje. 2008 m. D. Matelionis pradėjo dirbti „Litgrid“ Operatyvinio planavimo skyriaus inžinieriumi, nuo 2011 m. šiam skyriui vadovauja.

D. Matelionis taip pat yra aktyviai įsitraukęs į „Litgrid“ tarptautinių projektų įgyvendinimą: vadovauja Baltijos balansavimo rinkos plėtros projekto darbo grupei, priklauso sinchronizacijos su žemyninės Europos tinklais projekto komandai bei yra Europos balansavimo energijos mainų platformos MARI sukūrimo projekto komiteto narys.

D. Matelionis Kauno technologijos universitete įgijo elektros inžinerijos bakalauro ir magistro laipsnius.