Įmonės valdybos pateiktam siūlymui pritarta per penktadienį vykusį eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Amber Grid“.

„Visuotiniame akcininkų susirinkime buvo pritarta „Amber Grid” valdybos siūlymui paskirstytinąjį pelną palikti bendrovėje, atsižvelgiant į tai, kad bendrovė vykdo didelės apimties strateginį dujų perdavimo jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL projektą“, – rašoma biržai išplatintame pranešime.

Patvirtintame pelno paskirstymo projekte nurodoma, kad visas „Amber Grid“ sukauptas pelnas – 28,039 mln. eurų – paskirstomas į kitus rezervus.

„Amber Grid“ konsoliduotos pajamos pernai sumažėjo 6 proc. iki 52,286 mln. eurų (55,619 mln. eurų). Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) augo 3,45 proc. iki 26,075 mln. eurų (25,206 mln. eurų).

96,58 proc. „Amber Grid“ akcijų priklauso Energetikos ministerijos valdomam holdingui „Epso-G“.

„Amber Grid“ akcijos kotiruojamos biržos Papildomajame prekybos sąraše.