Šalys praėjusią savaitę pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl inžinerinių tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo. Joje susitarta dėl naujų elektros tinklų projektų įgyvendinimo valstybinės reikšmės kelių juostose ir apsaugos zonose sąlygų, šalys įsipareigojo keistis informacija apie projektus bei ilgalaikius planus.

Šiuo metu „Litgrid“ įgyvendina sinchronizavimo projektą, kuris apima ir elektros linijų rekonstravimą ir naujų linijų tiesimą. Dalis šių linijų yra valstybinės reikšmės kelių juostose ar apsaugos zonose.