Grupės konsoliduotas pelnas pernai siekė 18,17 mln. eurų – 44,5 proc. daugiau nei 2019 metais (12,572 mln. eurų), nurodoma per „Nasdaq“ Vilniaus biržą skelbiamuose audituotuose 2020 metų rezultatuose.

„Bendrovės valdyba pritarė administracijos siūlymui, visuotiniam akcininkų susirinkimui teikti sprendimą paskirstytinąjį pelną palikti bendrovėje atsižvelgiant į tai, kad bendrovė vykdo didelės apimties strateginį dujų perdavimo jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL projektą“, – teigiama pranešime.

Bendrovės akcininkų susirinkimas šaukiamas balandžio 23 dieną.

„Amber Grid“ konsoliduotos pajamos palyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 6 proc. iki 52,286 mln. eurų (55,619 mln. eurų).

Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) augo 3,45 proc. iki 26,075 mln. eurų (25,206 mln. eurų).

96,58 proc. „Amber Grid“ akcijų priklauso Energetikos ministerijos valdomam holdingui „Epso-G“.

„Amber Grid“ akcijos kotiruojamos biržos Papildomajame prekybos sąraše.