Energetikos ministerija pranešė su „Ardynu“ pasirašiusi pusantrų metų trukmės neįvardijamos vertės sutartį.

Sutarties vertės anksčiau BNS neatskleidė ir Lietuvos energetikos agentūra, tačiau konkurso sąlygose skelbta, kad numatoma darbų vertė – 412 tūkst. eurų.

Energetikos ministerija teigia, kad šiuo metu jau pasirinkta preliminari vieta, kur bus statomos jūrinės vėjo elektrinės. „Ardynas“ nustatys konkrečius plotus, parko teritorijos ribas, parengs elektrinių prijungimo prie transformatorių pastotės Baltijos jūroje koncepciją, be to, parengs SPAV.

Šiuo metu vyksta kitas konkursas, kurio laimėtojas atliks vėjo jėgainių Baltijos jūroje poveikio aplinkai vertinimą, nustatysiantį galimą jūrinių vėjo elektrinių poveikį žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei.

Lietuva Baltijos jūroje ketina statyti 700 MW ėjo jėgainių parką, kuris pagamintų iki 3 TWh elektros – tai patenkintų iki ketvirtadalio jos poreikio, projektas sukurtų per 1,3 tūkst. darbo vietų. Lietuva jūroje kol kas neturi vėjo parkų.