Bendrovės kovo 4 dieną pasirašė tokių paslaugų sutartį, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Litgrid“.

„Epso-G“ Audito komitetas vasario 22 dieną konstatavo, kad sandoris atitinka rinkos sąlygas, yra sąžiningas ir pagrįstas kitų „Litgrid“ akcininkų atžvilgu.

Litgrid“ pajamos pernai padidėjo 12,3 proc. iki 208 mln. eurų, o grynasis pelnas – 6,6 karto iki 27,1 mln. eurų. Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) pernai siekė 52,4 mln. eurų ir buvo 2,2 karto didesnis nei 2019-aisiais.

97,5 proc. „Litgrid“ akcijų priklauso Energetikos ministerijos valdomam holdingui „Epso-G“.

„Litgrid“ akcijos kotiruojamos biržos Papildomajame prekybos sąraše.