Įmonė paskelbė konkursą, kurio laimėtojas per vienerius metus turės pastatyti laikinus statinius, įrengti inžinerinius tinklus ir komunikacijas, būtinas pasirengti atliekų išėmimui iš saugyklos, taip pat parengti darbo projektą, pateikti įrangą, įskaitant radiacinės kontrolės, dalyvauti atliekant šaltuosius bei karštuosius bandymus.

Numatoma, kad sutartis su rangovu bus pasirašyta antrąjį šių metų ketvirtį, o darbus rangovas turės atlikti iki 2022 metų antrojo ketvirčio vidurio.

Anksčiau skelbta, kad griovimo darbus numatoma pradėti šių metų trečiąjį ketvirtį.

Likviduojant Maišiagalos saugyklą, iš jos teritorijos į Ignalinos AE pagrindinę aikštelę bus išvežtos visos radioaktyvios atliekos bei radionuklidais užterštos statybinės konstrukcijos ir gruntas, sutvarkyta teritorija.

Vyriausybė 2018 metų lapkritį nutarė nutraukti saugyklos naudojimą. Skelbta, kad tam prireiks beveik 16 mln. eurų Europos Sąjungos fondų lėšų.

Saugykla – trijų metrų gylyje esantis 200 kubinių metrų tūrio gelžbetonio rūsys – įrengta Širvintų rajone, Bartkuškio miške, apie 7 km į šiaurės vakarus nuo Maišiagalos miestelio ir apie 30 km nuo Vilniaus.

Joje 1963-1989 metais kauptos neišrūšiuotos panaudotos radioaktyviosios atliekos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų bei karinių dalinių – iš viso apie 114 kubinių metrų atliekų. 1989 metais saugykla uždaryta ir užkonservuota.

Numatoma, kad atliekos bus išimtos ir Maišiagalos saugyklos teritorija bus sutvarkyta iki 2023 metų pabaigos.