Aiškintasi, ar jis nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų, kurie įpareigoja lobistinę veiklą deklaruoti per septynias dienas nuo jos pradžios.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir žiniasklaidoje skelbtos informacijos pagrindu. Esą, 2019 metais M. Nagevičius Seimo narei parengė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektą, naudingą biodegalų gamintojams, bet šią lobistinę veiklą deklaravo tik tada, kai projektui Seime pritarta po pateikimo.

Taip pat, esą, M. Nagevičius nuolat dalyvauja Seimo komitetų posėdžiuose, tačiau to nedeklaruoja.