Kaip rašoma pranešime spaudai, „Litgrid“ vadovo pareigose R. Masiulis pakeis nuo 2020 m. spalio 16 d. laikinai generalinio direktoriaus pareigas einantį Vidmantą Grušą, kuris tęs darbą Perdavimo tinklo departamento direktorius pareigose.

Pasak „Litgrid“ valdybos pirmininko Algirdo Juozaponio, šios Lietuvai svarbios įmonės vadovu išrinktas kompetentingas, reiklus ir tvirtas vertybines nuostatas turintis profesionalus vadybininkas, gebantis sutelkti darbuotojus proaktyviai siekti bendrovės ir Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje keliamų tikslų.

„Litgrid“ generaliniam direktoriui keliame tris svarbiausius tikslus: užtikrinti efektyvų ir savalaikį sinchroniniam darbui su Europos elektros perdavimo tinklais būtinų projektų įgyvendinimą, taip galutinai įtvirtinant šalies energetinį saugumą ir savarankiškumą, ir įgyvendinti visas įmanomas priemones, kurios užkerta kelius nesaugioje Baltarusijos elektrinėje pagamintos elektros patekimui į Lietuvos rinką.

Ne mažiau svarbu ruošti Lietuvos perdavimo tinklo infrastruktūrą naujomis technologijomis grįstų atsinaujinančių energijos šaltinių integracijai, taip kuriant vertę bendrovei ir visam šalies energetikos sektoriui“, – sako „Litgrid“ valdybos pirmininkas A. Juozaponis.

„Kiekvieno projekto sėkmę visų pirma lemia žmonės – jų profesionalumas, požiūris ir gebėjimas išnaudoti atsiveriančias galimybes, todėl džiaugiuosi prisijungdamas prie „Litgrid“ profesionalų komandos.

Vertinu man suteiktą pasitikėjimą vadovauti įmonei, kuri įgyvendina vieną svarbiausių nacionalinių tikslų – užtikrinti šalies energetikos sistemos saugumą ir jos integraciją su kontinentinės Europos elektros perdavimo tinklais, tuo pat metu klojant pamatus tvariai ir moderniai ateities energetikai. Sieksiu, kad „Litgrid“ keliami tikslai būtų įgyvendinti laiku, o akcininkams ir visuomenei kuriama tvari vertė“, – sako paskirtasis „Litgrid“ generalinis direktorius R. Masiulis.

Kandidatą „Litgrid“ valdybai padėjo atrinkti patronuojančios EPSO-G bendrovės atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai. Užtikrinant atrankos skaidrumą ir nešališkumą, buvo pasitelkta personalo paieškos ir atrankos agentūra „MPS Baltic“. 2020 m. spalio 27 d. prasidėjusioje „Litgrid“ bendrovės generalinio direktoriaus atrankoje pagal visiems iš anksto žinomas sąlygas ir vienodus kvalifikacinius reikalavimus dalyvavo 15 kandidatų, jos metu pokalbiai vyko su 11 kandidatų.

Valdybos sprendimas skirti R. Masiulį „Litgrid“ generaliniu direktoriumi buvo priimtas po kandidato patikros pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus.

R. Masiulis yra Vilniaus universitete išsilavinimą įgijęs ekonomistas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų magistras. 2014–2019 m. vadovavo Susisiekimo bei Energetikos ministerijoms, nuo 2010 m. ėjo generalinio direktoriaus pareigas AB „Klaipėdos nafta“. R. Masiulis yra sukaupęs daugiau nei 13 m. auditoriaus patirties verslo konsultacijų ir audito bendrovėse.

R. Masiulis turi 10 m. darbo įmonių valdybose patirtį. Skyrimo metu R. Masiulis buvo Vilniaus licėjaus ir finansinių technologijų bendrovės UAB „Connectpay“ valdybų narys.

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms.

Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo UAB „EPSO-G“, kurių 100 proc. akcijų priklauso LR Energetikos ministerijai.