Joje nubrėžiamos strateginės gairės, kaip bus tvarkomos radioaktyviosios atliekos, praneša Energetikos ministerija.

„Mūsų tikslas – tinkamai sutvarkyti visas Lietuvoje esančias ir susidarysiančias radioaktyviąsias atliekas ir taip apsaugoti žmones bei aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei nepalikti nepelnytos naštos ateities kartoms“, – pranešime sako energetikos viceministras Albinas Zananavičius.

Programos tikslas – užtikrinti, kad nutraukus Ignalinos atominės elektrinės (AE) eksploatavimą atliekos būtų saugiai sutvarkytos.

Programoje yra nustatyti 2021-2030 metais valstybės siekiami kokybiniai pokyčiai, jiems pasiekti būtinos priemonės, jų rezultato rodiklių reikšmės ir numatomų lėšų projekcijos.

Lietuvoje didžioji dalis radioaktyviųjų atliekų ir panaudotas branduolinis kuras susidarė Ignalinos atominėje elektrinėje. Nedaug radioaktyviųjų atliekų – iki 1 proc. – susidarė pramonės įmonėse, sveikatos priežiūros, mokslo ir mokymo įstaigose.

Šiuo metu abu Ignalinos AE reaktoriai sustabdyti ir ruošiamasi pradėti jų išmontavimą. Dalis radioaktyviųjų atliekų elektrinėje susidarė ją eksploatuojant, kita dalis vis dar susidaro įgyvendinant jos eksploatavimo nutraukimą.

Per visą jėgainės eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 metų buvo išmontuota beveik 64 tūkst. tonų įrangos ir betono atliekų. Iki eksploatavimo nutraukimo pabaigos 2038 metais Ignalinos AE liko išmontuoti 108 tūkst. tonų įrangos.

Numatoma, kad radioaktyviosios atliekos bus saugomos trumpaamžių labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyne ir trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyne, o panaudotas branduolinius kuras kartu su ilgaamžėmis radioaktyviomis atliekomis – giluminiame radioaktyviųjų atliekų atliekyne.

Programoje numatytos finansinės projekcijos skirstomos į tris laikotarpius, kurių metu bus įgyvendinamos programos priemonės: 2021-2030 metų periodui planuojamas poreikis – 1,002 mlrd. eurų, 2031-2038 metams – 922 mln. eurų, o 2039–2138 metams – apie 3,4 mlrd. eurų.

Programos priemonės bus finansuojamos iš Ignalinos programos (ES parama), Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė lėšų.