Tuo metu Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) generacija augo 33,8 proc. iki 717,4 GWh (536,2 GWh), o Kauno hidroelektrinėje (HE) ji mažėjo 16,4 proc. iki 226,3 GWh (270,6 GWh).

Pernai bendrovės valdomose elektri­nėse iš viso pagaminta ir parduota 2144,7 GWh elektros – 157,9 proc. daugiau nei 2019-aisiais (831,4 GWh).

Palyginamuoju laikotarpiu „Ignitis gamybos“ pajamos pagal sutartis su klientais didėjo 27,7 proc. iki 172,4 mln. eurų (2019-aisiais jos siekė 135 mln. eurų).

Bendrovės koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) augo 31,3 proc. iki 70,9 mln. eurų (54 mln. eurų).

Preliminarius finansinius rezultatus skelbianti bendrovė nurodė, kad 2019 metų duomenys perskaičiuoti.

98,2 proc. „Ignitis gamybos“ akcijų priklauso valstybės valdomai energetikos grupei „Ignitis grupė“, o likę 1,8 proc. – smulkiesiems akcininkams.