Vien gruodį grupės pajamos siekė 143,2 mln. eurų – 41,9 proc. daugiau nei 2019 metų gruodį (100,9 mln. eurų), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą preliminarius 2020-ųjų rezultatus pranešė „Ignitis grupė“.

„Grupės pajamos daugiausiai augo dėl didesnių pajamų tinklų segmente, kurias lėmė energijos persiuntimo paslaugos, kurią sudaro energijos perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) dedamosios, kaina ir dėl didesnių pajamų iš Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko lanksčiosios gamybos segmente“, – rašoma pranešime.

Grupės koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) per 12 mėnesių siekė 293,5 mln. eurų – 13,1 proc. daugiau nei 2019-aisiais (259,6 mln. eurų).

Preliminarus koreguotas EBITDA rodiklis yra apie 10 proc. aukštesnis negu pristatant trijų ketvirčių rezultatus prognozavo grupės vadovybė (265-269 mln. eurų). „Ignitis grupės“ teigimu, spartesnį augimą lėmė geresni nei planuota Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko rezultatai, efektyvus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) panaudojimas žaliosios gamybos segmente bei geresnis sprendimų klientams segmento rezultatas.

Vien praėjusį mėnesį „Ignitis grupės“ koreguotas EBITDA buvo 39,2 mln. eurų – 77,4 proc. daugiau nei 2019-ųjų gruodį (22,1 mln. eurų).

„Šį augimą lėmė geresni rezultatai tinklų segmente dėl investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą augančios reguliuojamo turto vertės, geresni Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko rezultatai lanksčiosios gamybos segmente bei efektyvus Kruonio HAE panaudojimas žaliosios gamybos segmente“, – nurodo grupė.

Šiuo metu 73,08 proc. „Ignitis grupės“ akcijų valdo Finansų ministerija, o 26,92 proc. – smulkieji investuotojai.

„Ignitis grupės“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.