„Litgrid“ duomenimis, tokia rekonstrukcija yra pirmas sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ etapas. Būsimoji linija sustiprins perdavimo tinklą Vakarų Lietuvoje ir užtikrins patikimą jo veiklą, nutiesus jūrinę jungtį su Lenkija „Harmony Link“.

„Atlikti skaičiavimai rodo, kad integravus Lietuvos elektros energetikos sistemą į kontinentinės Europos tinklus, esamas Vakarų Lietuvos tinklas galimai taptų pernelyg apkrautas. Todėl bus stiprinamas šalies elektros perdavimo tinklas ir užtikrinama patikima jo veikla, tiek rekonstruojant esamas, tiek tiesiant naujas linijas. Linijos Klaipėda–Grobinė rekonstrukcija – svarbi šio proceso dalis“, – sako „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento direktorė Gerda Krasauskė.

Šių metų vasarą skelbtą techninio projekto parengimo ir rangos paslaugų pirkimą laimėjo tiekėjų grupė, kurią sudaro įmonės „Empower-Fidelitas“ ir „Empower AS“, sutartis su rangovu pasirašyta sausio 15 dieną. Sutarties vertė – 9,7 mln. eurų be PVM.

Rekonstrukcijos projektavimo darbus planuojama užbaigti 2022 metais, o rangos darbus – 2023 metais.

330 kV oro linijos Darbėnai–Bitėnai statybos projektas yra vienas iš 14 Vyriausybės patvirtintų ypatingos svarbos sinchronizacijos projektų.

Iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia vadinamajame BRELL žiede, kuriame elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. Parengti Lietuvos elektros energetikos sistemą atjungimui nuo Rusijos ir Baltarusijos tinklų ir veikti sinchroniniu režimu su Lenkija, Vokietija ir kitomis žemyninės Europos valstybėmis planuojama 2025 m.