Kaip pranešė „Amber Grid“, tai numato pasirašytos sutartys su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), pagal kurias dujų sistemos atnaujinimo projektams bus skirta Europos Sąjungos parama. Arti 2 mln. eurų vertės projektai bus įgyvendinti iki 2023 metų pavasario. ES struktūrinių fondų paramos lėšomis bus finansuota pusė sumos – apie 1 mln. eurų.

„Esminis šių investicijų tikslas – užtikrinti sistemos saugumą ir eliminuoti tinklo sutrikimų galimybę, kryptingai investuojant į dujų sistemos skaitmenizavimą ir diegiant pažangiausias technologijas. Siekiame, kad nuotoliniu būdu valdoma dujų perdavimo sistema funkcionuotų saugiai ir patikimai“, – pranešime sako „Amber Grid“ technikos direktorius Andrius Dagys.

Modernizuojant Jauniūnų dujų kompresorių stoties sistemos valdymą, bus įdiegtas nuotolinis rezervinis duomenų centras, įrengtos šiuolaikiškus poreikius atitinkančios gaisro aptikimo ir gesinimo sistemos, instaliuota moderni programinė ir techninė įranga, užtikrinsianti dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą. Tai reikšmingai sustiprins dujų perdavimo sistemos valdymą, kilus nenumatytoms situacijoms. Dujų kompresorių stotys – būtinas dujų perdavimo sistemos elementas, skirtas padidinti dujų slėgį tam, kad dujų srautai įveiktų reikiamus atstumus.

Užtikrinant saugų ir nenutrūkstamą gamtinių dujų perdavimą Marijampolės savivaldybės ir Vilkaviškio rajono vartotojams, dujotiekyje į Marijampolės dujų skirstymo stotį bus įrengtas dujų slėgio ribojimo mazgas, kurio darbo parametrai bus stebimi ir valdomi nuotoliniu būdu.