Teigiamos įtakos pajamoms palyginamuoju laikotarpiu turėjo reguliatoriaus patvirtinta vidutiniškai 11 proc. didesnė elektros persiuntimo paslaugos kaina ir 6,7 proc. didesnis persiųstos elektros kiekis buitiniams klientams, atsvėręs 3,8 proc. mažesnį persiųstos elektros kiekį komerciniams klientams, preliminarius rezultatus skelbia ESO.

Bendrovės koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA) siekė 178,9 mln. eurų – 9,1 proc. daugiau (164 mln. eurų). Pasak ESO, tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvi bendrovės veikla bei auganti reguliacinio turto bazė.

94,98 proc. ESO akcijų valdo valstybės kontroliuojama „Ignitis grupė“, 5,02 proc. – kiti akcininkai.