Kaip nurodo VATESI, bandomojo pramoninio eksploatavimo metu branduolinės elektrinės energijos bloko galia laipsniškai yra didinama iki vardinės galios, atliekami kompleksiniai įrangos bandymai, siekiant pademonstruoti galimybę stabiliai veikti vardine galia bei kitais technologiniais režimais. Užbaigus šį etapą ir gavus atitinkamą licenciją, pradedamas pramoninis energijos bloko eksploatavimas visuose projekte numatytuose režimuose.

Šių metų gruodžio 10 dieną laiške, adresuotame ESM, VATESI dar kartą pakartojo klausimą dėl reaktoriaus rezervinės aušinimo sistemos būklės ir paragino Baltarusijos ESM operatyviai teikti informaciją tiek visuomenei, tiek ir kitoms suinteresuotoms pusėms apie visus neįprastus įvykius, įskaitant ir tuos, kurie, nors ir neturėdami tiesioginio poveikio saugai, galėtų kelti visuomenės susirūpinimą, ir šių įvykių galimą poveikį Baltarusijos AE saugos užtikrinimui.

Rugsėjo 23 dieną VATESI laiške ESM prašė paaiškinti, kokius saugą pagrindžiančius dokumentus licencijos turėtojas turi pateikti prieš kiekvieną paleidimo etapą, norėdamas gauti specialų leidimą (licenciją) iš ESM ir per kiek laiko ESM turi atlikti išsamią šių dokumentų peržiūrą, prieš išduodama tokius leidimus.

„Deja, ESM tokių paaiškinimų nei prieš praėjusius etapus, nei dėl šio leidimo pradėti bandomąjį pramoninį energijos bloko eksploatavimą VATESI nepateikė“, – nurodo inspekcija.

„VATESI pakartojo, kad yra labai svarbu užtikrinti į branduolinės saugos užtikrinimą nukreiptų sprendimų priėmimą visuose Baltarusijos AE paleidimo etapuose. Todėl mano, kad Baltarusijos AE pirmojo energijos bloko paleidimo darbų sustabdymas, kol nėra išspręstos visos ENSREG ir kitų tarptautinių ekspertų nustatytos saugos problemos, būtų tvirtos branduolinės saugos lyderystės demonstravimas ir principo – pirmiausia sauga – laikymasis“, – teigia VATESI.