Kaip teigia VERT, projektas derinamas su sąlyga, kad 50 proc. jam įgyvendinti reikalingų lėšų bus skiriama iš ES struktūrinių fondų.

Taryba nurodo, kad bendras bendrovės planuojamų rekonstruoti magistralinio dujotiekio atkarpų ilgis sudaro beveik 3,9 km. 2021 metais taip pat bus įgyvendintas bandomasis projektas – mobilių paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas magistraliniame dujotiekyje Ivacevičiai-Vilnius-Ryga.

„Amber Grid“, įgyvendindama investicinį projektą, yra numačiusi rekonstruoti 9 antžemines (orines) magistralinio dujotiekio perėjas, kurios yra pavojingose dujotiekio vietose (bendras ilgis 0,3 km), ir įgilinti 3,6 km neįgilintų dujotiekių.

Šis ‚Amber Grid“ investicinis projektas yra įtrauktas į Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą. Numatomi atlikti darbai gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų viršutinę ribą vidutiniškai didina 0,50 euro už megavatvalandę per parą per metus, t. y. 0,24 proc.