Šilumos ūkio įstatymas numato pareigą šilumos supirkimą vykdyti šilumos aukciono būdu, o nuo 2018 metų birželio – per „Baltpool“ administruojamą šilumos aukciono sistemą.

Tuo tarpu, kaip praneša VERT, „Miesto energija“ iš Klaipėdos LEZ sistemoje veikiančio nepriklausomo šilumos gamintojo „Orion Global Pet“ šilumą supirko ne šilumos aukciono būdu ir tiekė ją Klaipėdos LEZ sistemos šilumos vartotojams.

„Miesto energija“ nedelsdama ėmėsi veiksmų pažeidimui pašalinti – „Baltpool“ sistemoje buvo sukurta paskyra Klaipėdos LEZ sistemai ir nuo šių metų liepos skelbiami šilumos supirkimo aukcionai.

Už reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą skiriamos baudos gali siekti iki 10 proc. metinių pajamų iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

Bendrovei skirta bauda siekia 0,3 proc. nuo metinių pajamų.