Lietuvos, Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“, AST ir „Elering“ parengė Baltijos dažnio valdymo bloko ir bendros balansavimo pajėgumų rinkos koncepciją. Ji pateikta iki spalio 30 dienos vyksiančiai viešai konsultacijai, praneša „Litgrid“.

„Koncepcijoje pateikiami pasiūlymai principams, kuriais bus vykdomas dažnio ir galios valdymas Baltijos dažnio valdymo bloke, galios rezervų kiekių nustatymas ir paskirstymas Baltijos šalyse, bendros balansavimo pajėgumų rinkos modelis prisijungus prie kontinentinės Europos tinklų“, – pranešime teigia „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Giedrius Radvila.

Patvirtinus koncepciją, pagal ją bus rengiami tolesni susitarimai ir metodikos, kurių reikia įgyvendinti sinchronizavimą su Europa.

Šių metų balandžio pabaigoje Baltijos šalių operatorės pasirašė susitarimo memorandumą, kuriame aptarti bendro dažnio valdymo proceso principai ir tolesni įgyvendinimo veiksmai.

Dabar Lietuvos ir kitų Baltijos šalių elektros sistemos yra vadinamojo BRELL žiedo dalis. Nors kiekvienos šalies operatorė pati valdo elektros srautus, elektros dažnį – vieną svarbiausių tinklo parametrų – visoje sistemoje kontroliuoja Rusija.