Nustačius naujas bazines šilumos kainas, karšto vandens kaina Panevėžio miesto daugiabučių namų gyventojams ir kitiems vartotojams nesikeis – 3,63 Eur/kub. m.

2014–2019 metais bendrovė į šilumos ūkį investavo beveik 52 mln. eurų, iš kurių daugiau nei trečdalį sudarė ES struktūrinių fondų parama. Už šias lėšas buvo pakeista 47,7 km šilumos tiekimo tinklų, t. y. apie 17,8 proc. eksploatuojamų tinklų.

Iki 2021 metų pabaigos „Panevėžio energija“ numačiusi rekonstruoti esamas ir statyti naujas šilumines trasas – iš viso per 3 metus tam numatyta skirti beveik 5,7 mln. eurų, planuojama, kad 50 proc. darbams atlikti reikalingų lėšų skirs ES struktūriniai fondai.

„Panevėžio energija“ kasmet vidutiniškai realizuoja daugiau nei 575 tūkst. MWh šilumos. Bendrovė tiekia šilumą Panevėžio miesto ir rajono, Kėdainių rajono, Rokiškio rajono, Zarasų rajono, Pasvalio rajono, Kupiškio rajono savivaldybių teritorijose, šiluma aprūpinami 60 tūkst. vartotojų, iš kurių 74 proc. yra gyventojai.

VERT nustatyta nauja bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti „Panevėžio energija“ valdybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.