„Amber Grid“ plane numatytos investicijos perdavimo pajamų viršutinę ribą didina 24,43 proc. (su ES parama) arba 26,39 proc. (be ES paramos).

Birželio pabaigoje bendrovė skelbė, kad investicijų projektai diversifikuos dujų tiekimo šaltinius Lietuvoje ir regione bei užtikrins perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą.

Tarp svarbiausiųjų projektų – užbaigti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL projektą, padidinti pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos, modernizuoti tinklą.

Įmonė kasmet teikia 10 metų į priekį numatomas investicijas, koreguodamas ankstesniais metais atliktus ar planuotus darbus.