„Praėjusių metų lapkritį pasistačiau saulės jėgainę, sumokėjau 9 tūkst. eurų. Visus metus taupiau saulės energiją, kad galėčiau žiemą šiltai gyventi ir nereikėtų mokėti už elektros energiją. Sutaupiau 10 tūkst. kilovatų“, – pasakojo V. Vidmantas.

Tačiau rudenį dabartinis pašnekovo tiekėjas „Ignitis“ informavo, kad ketina jo sukauptą energiją nupirkti po 0,04 Eur, o vėliau jis ją galės įsigyti po 0,15 Eur. „Jaučiuosi apvogtas ir apgautas Lietuvos valstybės“, – teigė V. Vidmantas.

Vėliau pašnekovas informavo, kad jį piktinusi tvarka jau pakeista. „Mano elektra bus perkelta kitiems metams“, – sakė saulės jėgainę ant namų stogo įsirengęs vyras.

V. Vidmantas dar paaiškino, kad kiekvieną mėnesį bendrovei „Ignitis“ moka 26 eurus už savo saulės energijos pasaugojimą.

„Pavyzdžiui, vasarą prigaminu labai daug – 8 tūkst. kilovatų. Tai, kad jie tuos 8 tūkst. saugotų, moku 26 eurus. Dabar išnaudoju tik 300, bet žiemą išnaudosiu 1,2 tūkst. kilovatų. Tada jiems ir toliau mokėsiu už pasaugojimą visus likusius metus, bet jie man grąžins tą mano energiją (kurią dabar į tinklus esu atidavęs)“, – pasakojo jis.

Sukūrė galimybę

Kaip dėstoma bendrovės „Ignitis“ tinklalapyje, sudarant elektros tiekimo sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju, gaminančio vartotojo elektros energijos kiekis, sukauptas nuo šių metų balandžio 1 dienos iki sutarties nutraukimo datos, gali būti arba perkeltas pasirinkus naują tiekėją toliau naudoti ir kaupti arba anuliuotas ir kompensuotas pinigine verte sutartyje nurodytomis sąlygomis.

„Sukauptos ir kompensuotos elektros energijos kiekio vertė nustatoma pagal balandžio–rugpjūčio kalendorinių mėnesių „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos kainos zonos kainų aritmetinį vidurkį, padauginus iš sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio“, – paaiškinama apie V. Vidmantui pasiūlyta 0,04 Eur kainą.

Taip pat nurodoma, kad pakeitus tiekėją gaminančio vartotojo pasinaudojimo tinklais atsiskaitymo būdas nesikeičia. Gaminantys vartotojai pagamintą ir nesunaudotą elektros energiją gali tiekti į tinklą, o jos prireikus – atsiskaityti už pasinaudojimo tinklais paslaugą ir susigrąžinti. Šią paslaugą teikia „Energijos skirstymo operatorius“.

Kaip „Delfi“ sakė bendrovės „Ignitis“ ryšių su visuomene komunikacijos projektų vadovas Lukas Simonas Zadarackas, energetikos ministro įsakymas, kuriuo buvo pakeista tvarka gaminantiems vartotojams keičiant elektros energijos tiekėją, įsigaliojo šių metų rugsėjo 18 dieną.

„Pakeistos taisyklės sukūrė galimybę perkelti gaminančio vartotojo sukauptą elektros energiją pasirinkus naują tiekėją. Šios taisyklės įsigaliojo atgaline tvarka, tai reiškia, kad visiems gaminantiems vartotojams, kurie pasirinko kitą elektros tiekėją, nuo 2020 metų balandžio 1 dienos taip pat bus perkeltas sukauptas energijos kiekis“, – sakė jis.

UAB „Ignitis“ duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra apie 7,3 tūkst. gaminančių vartotojų.

Išaiškėjo problema

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) veiklos valdymo skyriaus patarėja Aistė Griškonytė pasakojo, kad, prasidėjus liberalizavimo procesui, išaiškėjo „Delfi“ parašiusio V. Vidmano minėta problema dėl atsiskaitymo už gaminančio vartotojo pagamintą ir nesunaudotą elektros energiją keičiant tiekėją.

Energetikos ministerija VERT teikė derinti energetikos ministro įsakymu patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių pakeitimą, kuriuo buvo siūloma numatyti galimybę gaminančiam vartotojui keičiant elektros energijos tiekėją pagamintą ir nesunaudotą elektros energijos kiekį (sukauptą elektros energijos kiekį) perkelti naujajam tiekėjui arba gauti kompensaciją.

Šiam pakeitimui buvo pritarta ir dabar gaminantys vartotojai sukauptą elektros energijos kiekį gali perkelti naujajam tiekėjui“, – dėstė ji.

Energetikos ministerijos vyriausioji specialistė komunikacijai Alina Žilinaitė dar pridūrė, kad anksčiau gaminantiems vartotojams keičiant elektros energijos tiekėją su jais galėjo būti atsiskaitoma tik pasibaigus kaupimo laikotarpiui.

„Įsigaliojus šiam įsakymui, su gaminančiais vartotojais atsiskaitoma turi būti taip, kaip numatyta sutartyse, bet ne vėliau nei per 60 dienų.

Taip pat atsirado galimybė gaminantiems vartotojams perkelti savo sukauptą elektros energijos kiekį naujam elektros tiekėjui. Tokiu atveju tiekėjai visas detales dėl atsiskaitymo susiderinti turi tarpusavyje pagal įsakyme numatytą metodiką“, – sakė ji.

A. Žilinaitė nurodė, kad ši tvarka jau galioja visiems gaminantiems vartotojams, kurie keičia elektros tiekėją.

„Taip atsiskaitoma arba perkeliama elektros energija, kuri buvo pagaminta nuo šių metų balandžio 1 dienos, ir tik tais atvejais, jeigu gaminančiam vartotojui iki įsakymo įsigaliojimo už elektros energiją nebuvo kompensuota.

Šis sprendimas priimtas siekiant pagerinti sąlygas ir sukurti palankesnę aplinką gaminantiems vartotojams“, – sakė ministerijos atstovė.

Kaip žinia, nuo 2021 metų buitiniai vartotojai, suvartojantys daugiau nei 5 tūkst. kWh elektros per metus, turės pirkti elektros energiją iš pasirinkto nepriklausomo tiekėjo. Mažiau elektros suvartojantys vartotojai į „laisvą rinką“ galės išeiti palaipsniui iki 2023 metų.