Bendrovė nurodė, kad eksportuos elektros energiją į Baltarusiją, pasinaudodama perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ tinklais bei parduos elektros energiją „Nordpool“ biržoje pagal teisės aktų reikalavimus.

Tačiau AJ POWER pagal VERT pateiktą prašymą nenurodė bei nepateikė įsipareigojimo, kad gavusi leidimą eksportuoti elektros energiją, bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad vykdant elektros energijos eksporto veiklą, į Lietuvos elektros energijos rinką nepateks elektros energija iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės elektrinės.