„Pusmečio finansiniai rezultatai rodo, kad bendrovė šiuo sudėtingu metu stabiliai vykdo veiklą ir nuosekliai siekia užsibrėžtų ambicingų tikslų. Kai kurie darbai buvo įvykdyti net anksčiau, nei numatyta, – sako „Litgrid“ generalinis direktorius Daivis Virbickas. – 2020-ųjų pirmoji pusė žymi sėkmingą pirmojo sinchronizacijos su kontinentine Europa etapo eigą neeilinėmis sąlygomis bei puikų startą, ruošiantis antrajam etapui – tiesti jūrinę „Harmony Link“ jungtį. Per šiuos mėnesius taip pat pakloti tvirtų partnerysčių pamatai, siekiant energetinės nepriklausomybės: Baltijos šalys ir Lenkija drauge pateikė paraišką antrojo sinchronizacijos etapo investicijų finansavimui iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF).“

Pirmasis šių metų pusmetis bendrovei buvo finansiškai sėkmingas, pažymima „Litgrid“ pranešime. Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, „Litgrid“ uždirbo 9,7 proc. arba 9 mln. eurų daugiau pajamų, kurios siekė 101,5 mln. eurų.

Pajamos už elektros perdavimą, palyginti su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, padidėjo 18 proc., iki 40,9 mln. eurų ir sudarė 40,4 proc. visų „Litgrid“ pajamų. Šiuo periodu pajamų augimą nulėmė 23 proc. didesnė vidutinė faktinė elektros energijos perdavimo kaina, o perduotos elektros energijos kiekis dėl aukštesnės žiemos sezono temperatūros nei daugiametis vidurkis, taip pat COVID-19 pandemijos įtakos sumažėjo 4,2 proc. ir sudarė 4 932 mln. kWh.

Pajamos už sistemines paslaugas didėjo 21 proc. iki 42,9 mln. eurų (nuo 2020 m. sausio 1 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta 28 proc. didesnė sisteminių paslaugų kaina, sisteminių paslaugų apimtis per atskaitinį periodą sumažėjo 4,6 proc.). Dėl mažesnės vidutinės pardavimo kainos disbalanso ir balansavimo elektros energijos pajamos susitraukė 26 proc. iki 10,1 mln. eurų.

Šiuo sudėtingu laikotarpiu bendrovei pavyko išlaikyti stabilias ir mažesnes nei pernai sąnaudas – jos per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 86,2 mln. eurų, arba 3 proc. mažesnės, palyginti su 2019 m. Tai, kaip teigiama „Litgrid” pranešime, nulėmė 8 proc. mažesnės elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos, kurios sudarė 62,3 mln. eurų. Disbalanso ir balansavimo elektros sąnaudos sumažėjo 26 proc. iki 9,9 mln. eurų, o sisteminių paslaugų sąnaudos padidėjo 12 proc. iki 41,2 mln. eurų. Elektros energijos pirkimo technologiniams nuostoliams perdavimo tinkle kompensuoti sąnaudos dėl mažesnės pirkimo kainos sumažėjo 45 proc., iki 6,2 mln. eurų.

Kitos sąnaudos augo daugiausia dėl planuotų ir atliktų tinklo priežiūros ir remonto darbų siekiant užtikrinti elektros tiekimo patikimumą (+44 proc. palyginti su pernai), jos išaugo 27 proc. – nuo 11 mln. iki 14 mln. eurų.

2020 m. pirmojo pusmečio EBITDA buvo 26,2 mln. eurų ir, palyginti su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, augo 12,9 mln. eurų, arba 97 proc., EBITDA marža augo iki 25,8 proc. (2019 m. buvo 14,4 proc.). 2020 m. pirmojo pusmečio bendrovės grynasis pelnas buvo 13,6 mln. eurų (2019 m. – 2,8 mln. eurų). „Litgrid“ EBITDA augo dėl 6,2 mln. eurų didesnių elektros perdavimo pajamų, 5 mln. eurų mažesnių technologinių nuostolių kompensavimo sąnaudų, 1,7 mln. eurų teigiamo sisteminių paslaugų pajamų ir sąnaudų saldo.

Visos „Litgrid“ 2020 metų pirmojo pusmečio investicijos siekė 17,5 mln. eurų, iš jų 53 proc. strateginiams ir valstybei svarbiems elektros energetikos projektams įgyvendinti, 47 proc. – perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai.

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių jungčių su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms.