Bendrovės pajamos per finansinius metus, kurie prasideda liepą ir baigiasi kitų metų birželį, augo 18,53 proc. iki 134,95 mln. eurų (113,856 mln. eurų), nurodoma Registrų centrui pateiktoje 2018-2019 finansinių metų ataskaitoje.

„2018-2019 metais biodyzelino pasiūla ir paklausa buvo geriau subalansuota nei praėjusiais metais. Tai lėmė biodyzelino sektoriaus aukštesnes maržas ir didesnį pelningumą“, – teigiama įmonės metiniame pranešime.

„Mestilla“ per metus perdirbo 162 tūkst. tonų rapsų sėklų (ankstesniais metais – tiek pat) ir pagamino apie 122 tūkst. tonų biodegalų gamyboje naudojamo riebiųjų rūgščių metilo esterio (107 tūkst. tonų).

Bendrovės pardavimų savikaina per metus augo 8,16 proc. iki 111,8 mln. eurų, ikimokestinis pelnas didėjo 185 proc. iki 19,2 mln. eurų. Praėjusiais metais įmonė savo akcininkams išmokėjo 6,5 mln. eurų dividendų, o birželio pabaigoje turėjo sukaupusi 20,978 mln. eurų nepaskirstytojo pelno.

Birželio pabaigoje kontrolinis 84,93 proc. „Mestillos“ akcijų paketas priklausė D. Zubo kontroliuojamai Danijos įmonei „Akola“, 14,27 proc. akcijų valdė pats D. Zubas, 0,8 proc. – kiti akcininkai.