Šių įmonių akcijų išbraukimą iš prekybos vertybinių popierių biržoje teismuose ginčiję asmenys atsiėmė savo ieškinius, tad su tuo susiję procesai galės sklandžiai vykti toliau, teigiama "Ignitis grupės" pranešime.

„Labai svarbu tai, kad pasiekėme susitarimą, kuris leis išgryninti dukterinių bendrovių kapitalo struktūrą ruošiantis visos grupės pirminiam viešam akcijų siūlymui (IPO), ir tuo pačiu numatėme galimybę partnerystę sėkmingai tęsti“, – pranešime sakė „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Finansų ministerijos sudaryta darbo grupė rekomendavo IPO pasiruošti iki 2020-ųjų rudens. Atsižvelgiant į tai, pasirašydama taikos susitarimą „Ignitis grupė“ galėjo įsipareigoti priimti sprendimus dėl dividendų mokėjimo bei suteikti smulkiesiems ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkams teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų norima apimtimi planuojamame bendrovės IPO.

Jei Lietuvos bankas pritars, šia teise įsigyti akcijas galės pasinaudoti taikos susitarimo pasirašymo dieną esantys ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkai, kurie oficialių siūlymų metu „Ignitis grupei“ parduos savo turimas akcijas.

Smulkieji akcininkai galės įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų už sumą, kuri bus lygi akcininko turėtam akcijų kiekiui, padaugintam iš šių metų sausį paskelbtos už ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijas siūlomos mokėti kainos, prie jos pridedant 2020 metais už 2019 metus išmokėtų dividendų sumą, proporcingą akcininko turėtam akcijų skaičiui.

„Ignitis grupės“ akcijas smulkieji ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkai galės įsigyti už tokią pačią kainą, kaip ir visi kiti bendrovės IPO dalyviai.

„Šis susitarimas – geras pavyzdys, kaip turėtų būti atsižvelgiama į visų suinteresuotų šalių interesus. Įgyvendindami susitarimo nuostatas, nebestabdysime ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos. „Ignitis grupei“ linkime sėkmės pritraukiant kapitalą planuojamo IPO metu ir tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo ateityje“, – pranešime teigė Investuotojų asociacijos direktorius ir valdybos narys Tomas Pilipavičius.

Vienas iš ESO ir „Ignitis gamybos“ smulkiųjų akcininkų Vidmantas Martikonis pabrėžė, kad derybų su „Ignitis grupe“ procesas parodė, kad ši į sprendimų paiešką žvelgia civilizuotai.

"Pasiektas susitarimas šią dieną tenkina visas puses. Optimistiškai nuteikia tai, kad smulkiesiems akcininkams bus suteikta pirmumo teisė tapti „Ignitis grupės“ akcininkais, kai vyks planuojamas IPO“, – tvirtino V. Martikonis.

Smulkieji akcininkai sutiko, kad „Ignitis grupės“ Lietuvos bankui tvirtinti pateiktuose oficialaus siūlymo cirkuliaruose nurodyta ESO akcijų supirkimo kaina (0,880 euro už vieną akciją) ir „Ignitis gamyba“ akcijų supirkimo kaina (0,640 euro už vieną akciją) yra tinkama ir investuotojams priimtina oficialaus siūlymo metu.

Pasirašius taikos susitarimą, smulkieji akcininkai atsisakė ieškinių, kuriais skundė ESO ir „Ignitis gamybos“ 2019 metų gruodžio 4 dienos neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus išbraukti įmonių akcijas iš prekybos vertybinių popierių biržoje.

Taip pat susitarta, kad susitarimas nustos galioti, jei teisme būtų iškelta naujų susijusių ginčų.

„Ignitis grupė“ valdo 94,79 proc. ESO ir 96,82 proc. „Ignitis gamybos” akcijų. Abiejų bendrovių akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.

100 proc. „Ignitis grupės“ akcijų šiuo metu priklauso valstybei.