Pasak jos, dabartinis vadinamasis kvartalinis dujofikavimo modelis yra neefektyvus.

„Vidutiniškai 3 iš 4 vartotojų dujofikuotuose kvartaluose nusprendžia nesinaudoti dujomis, nors infrastruktūra jau būna įrengta. Tai reiškia, kad neatsipirkusios skirstymo sistemos operatoriaus investicijų sąnaudos perkeliamos likusiems vartotojams“, – pranešime sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Ministerija siūlo, kad vartotojai galėtų jungtis į bendrą grupę ir taip lygiomis dalimis būtų pasidalijamos prijungimo išlaidos, o dujofikavimas būtų pradėtas, kai visi grupės vartotojai sumokės įmokas.

Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenimis, 2010-2018 metais prie tinklų prisijungė vidutiniškai apie 26 proc. naujų kvartalų vartotojų ir kasmet šis skaičius mažėja. ESO investicijos į tinklų plėtrą 2018 metais siekė 37,5 mln. eurų, o 2019 metais – 54 mln. eurų.