Tarybai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad nesutinka su bendrovės apskaičiuota prijungimo prie elektros tinklo įmoka. Vartotojo teigimu, rengiant prijungimo sąlygas ir apskaičiuojant įmoką buvo nepagrįstai įtraukta suma už Kapsų transformatorių pastotės plėtrą, kai papildomai buvo skaičiuojamas įkainis už 1 kilovato (kW) plėtrą.

Taryba nurodo, jog, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad ESO investicija, susijusi su transformatorių pastotės rekonstravimu, buvo suderinta šių metų rugpjūčio 2 dieną, numatant, kad 50 proc. reikalingos sumos bus finansuojama ES paramos fondų lėšomis.

Kaip teigia VERT, atsižvelgiant į tai, kad Tarybos suderintos ESO investicijos įvertinamos nustatant įmonės teikiamų paslaugų kainų viršutines ribas, t. y. skirstymo tarifą, investicija į Kapsų transformatorių keitimą neturėtų būti traukiama į 1 kW tinklo plėtros kainą vartotojams.