Diskusijose apie energetikos ateitį vis daugiau dėmesio sulaukia energijos vartotojų įsitraukimo didinimas ir energetikos skaitmenizacija, kadangi vartotojų įgalinimas aktyviai dalyvauti energetikos procesuose laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių siekiant klimato neutralumo.

Lietuvos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas forume akcentavo, jog Lietuvos energetikos strategijoje įtvirtinta, kad 2030 metais 30 proc. elektros energijos vartotojų bus gaminantys vartotojai, tai yra patys pasigamins savo poreikiams elektros energiją, 2050 m. – gaminančių vartotojų bus 50 proc.

“Lietuva nacionalinėje energetikos strategijoje ypatingas dėmesys skiriamas aktyviam vartotojų dalyvavimui energetikoje, pradedant nuo galimybių patiems pasigaminti žalią ir švarią elektros energiją ir baigiant išmaniais ir skaitmenizuotais sprendimais, kurie padės gyventojams keisti energijos vartojimo įpročius ir taupiai naudoti energiją. Aktyvūs vartotojai, savarankiškai priimantys sprendimus, smarkiai pakeis ateities energetiką ir mes tam jau dabar turime padėti tvirtą pagrindą”, - kalbėjo Ž. Vaičiūnas.

Diskusijoje pažymėta, kad siekdama šio tikslo Lietuva sukūrė unikalią nutolusių arba kitaip dar vadinamų virtualių elektrinių sistemą. Kartu yra sukurtos ir finansinio skatinimo priemonės.

„Sukūrėme sistemą, kuri yra paprasta, patraukli ir leidžia kiekvienam gyventojui turėti nuosavą elektrinę. Tai esminis kelias einant nuo centralizuotos energetikos sistemos prie decentralizacijos“, – diskusijoje pabrėžė Ž. Vaičiūnas.

Susitikime su TEA vykdančiuoju direktoriumi Fatih Birol aptartas tolesnis Lietuvos stojimo į TEA procesas.

TEA valdyba birželį pritarė Lietuvos prašymui stoti į šią organizaciją. Priėmimas į TEA yra tarptautinis valstybės pripažinimas energetikoje.
Stojimo procesas įprastai trunka iki penkerių metų, tačiau Lietuva yra pasirengusi kaip įmanoma greičiau įgyvendinti narystės reikalavimus, kad galėtų pasinaudoti TEA narystės nauda. Lietuvai ypač aktualios TEA ekspertinės žinios, kurios leistų spartinti pokyčius energetikoje, ieškoti optimaliausių sprendimų pereinant prie klimatui neutralios energetikos, stiprinant valstybės energetikos inovacijų politiką, didinant energetinį efektyvumą.

1974 m. įkurta TEA priklauso Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO), prie kurios Lietuva prisijungė 2018 m. Ši autoritetinga energetikos institucija vienija 30 valstybių narių, tarp kurių yra pačios stipriausios pasaulio ekonomikos – JAV, Japonija, Jungtinė Karalystė, Kanada, Austrija, Belgija, Danija, Liuksemburgas, Šveicarija, Nyderlandai bei kitos. Iš kaimyninių šalių TEA priklauso Estija ir Lenkija.