„Josvainių“ kintamoji tarifo dalis vidutiniškai mažėja 42,31-50 proc., tai iš esmės lėmė šių metų pirmąjį pusmetį susidaręs skirtumas tarp faktinės ir į tarifą įskaičiuotos gamtinių dujų importo kainos, kuris dabar grąžinamas vartotojams mažinant kainą.

„Intergas“ aptarnaujami vartotojai už gamtinių dujų kubinį metrą vidutiniškai mokės 13,21-14,89 proc. mažiau. Tai lėmė 2020 metų pirmąjį pusmetį prognozuojamas įsigyjamų gamtinių dujų kainos mažėjimas ir Tarybos sprendimu kitiems metams nustatyta mažesnė gamtinių dujų perdavimo kaina ir saugumo dedamoji.

„Fortum Heat Lietuva“ gamtines dujas tiekia tik antros grupės vartotojams. Dėl prognozuojamos mažesnės gamtinių dujų įsigijimo kainos 2020 metų pirmąjį pusmetį susidariusio skirtumo tarp faktinių ir į šių metų pirmąjį pusmetį įskaičiuotų gamtinių dujų įsigijimo kainų, kuris bus grąžinamas vartotojams, ir nustatytos mažesnės saugumo dedamosios, buitiniams vartotojams kintamoji tarifo dalis mažėja 23,21 proc., pastovioji tarifo dalis – 8,49 proc.