Atsižvelgiant į 2020 m. nustatytą naują pakartotinio dujinimo kainą, kuri bus 0,35 Eur/MWh, planuojama surinkti daugiau pajamų tiesiogiai iš terminalo naudotojų. Visų terminalo naudotojų sumokėta pajamų suma bus mažinama Lietuvos gamtinių dujų vartotojų mokama saugumo dedamoji.

Per 2019 m. iki šiol per Klaipėdos SGD terminalą yra išdujinta 16 TWh dujų. Bendrovės skaičiavimais, jeigu 2020 metais dujų vartotojams Lietuvoje ir regione būtų tiekiamas panašus SGD terminale išdujintų gamtinių dujų kiekis, skaičiuojant pagal nustatytą naują tarifą tai leistų mažinti visų gamtinių dujų vartotojų mokamą saugumo dedamąją apie 5,6 mln. eurų.

„SGD konkurencingumas Baltijos šalių dujų rinkoje skatina regioninį SGD terminalo išnaudojimą, o didėjantys tarpvalstybiniai dujų srautai ženkliai prisideda prie terminalo kaštų mažinimo dujų vartotojams Lietuvoje. Vien spalį išdujinome rekordinį – 2,7 TWh – dujų kiekį ir tai yra absoliučiai didžiausias per mėnesį išdujintas kiekis per terminalo veiklos istoriją. Kiekvienas terminalo naudotojas, kuris naudojasi terminalo paslaugomis, moka už pakartotinio dujinimo paslaugas, tad prognozuojami aukšti išdujinimo kiekiai ir kitais metais prisidės prie mažesnės Lietuvos dujų vartotojų mokamos saugumo dedamosios“, – pranešime cituojamas „Klaipėdos naftos“ Klaipėdos SGD direktorius Arūnas Molis.

Kaip teigiama „Nasdaq Baltic“ biržoje, VERT nustatė SGD pakartotinio dujinimo pajamų viršutinę ribą 2020-iems metams, kuri sudaro 36,3 mln. eurų, jeigu bus pasirašytas paskolos susitarimas ir suteikta valstybės garantija, arba kitu atveju – 62,3 mln. eurų.

Bendrovė yra pasiūliusi VERT reikšmingai mažinti saugumo dedamosios dalį, susijusią su infrastruktūros kaštais, su sąlyga, kad iki tol bus pasirašytas susitarimas dėl tam reikalingos paskolos ir suteikta valstybės garantija šiai paskolai. Įgyvendinus šį siūlymą, tai sudarytų galimybę mažinti SGD terminalo infrastruktūros kaštus vartotojams po 27 mln. eurų kasmet nuo 2020 metų.