Jis numatytas birželį Seimo priimtu sinchronizavimo įstatymu.

„Įstatymas paveda Vyriausybei iki šių metų rugsėjo 10 dienos patvirtinti sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planą. Tokį nutarimą ir teikiame“, – Vyriausybės posėdyje sakė energetikos viceministras Egidijus Purlys.

Plane įvardijama, kokie projektai ir kada turi būti baigti, parengiant Lietuvos tinklų infrastruktūrą darbui sinchroniniu režimu su žemynine Europa iki 2025 metų.

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigia, kad planas užtikrins, jog visi sinchronizavimui iki 2025 metų įgyvendinti būtini darbai – strateginiai projektai, su desinchronizavimu nuo BRELL sistemos susiję procesai, šalies energetikos sistemos stiprinimo priemonės – būtų atlikti laiku ir sklandžiai.

„Turėsime nuolatinę šio plano įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, kad bet kokie iššūkiai būtų greitai išsprendžiami“, – Energetikos ministerijos pranešime cituojamas Ž. Vaičiūnas.

Ministerijos teigimu, dalis sinchronizavimui svarbių projektų jau pasistūmėję: Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo pertvarkos darbai, „LitPol Link“ jungties išplėtimas, perdavimo linijų Lietuvos elektrinė-Vilnius, Pagėgiai-Bitėnai, Vilnius-Neris, Kruonio HAE-Bitėnai, Darbėnai-Bitėnai statybos.

Lietuva bendradarbiauja su Lenkija rengiantis naujo jūrinio kabelio iš Lietuvos į Lenkiją „Harmony Link“ statyboms.

Į planą, be kita ko, įtraukti visi reikalingi techniniai ir organizaciniai sprendimai, kurie numatyti Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) gegužę išduotame sąlygų kataloge. Vienas svarbiausių darbų – naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas. Baltijos šalys jau atlieka parengiamuosius darbus, susijusius su šios infrastruktūros įrengimu.

Rugpjūčio pradžioje Vyriausybė patvirtino 14 elektros energetikos projektų, kurie vykdomi įgyvendinant sinchronizavimo projektą, sąrašą. Jis patvirtina konkrečių projektų ypatingos valstybinės svarbos statusą. Tąkart taip pat priimtas sprendimas inicijuoti keturių iš minėtų 14 projektų planavimo procedūras.

Lietuvos perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ antradienį pranešė pradedanti keturių projektų teritorijų planavimo darbus pagal rugpjūtį Vyriausybės patvirtintus planus.