Jame galės varžytis vėjo, saulės, vandens, biodujų, biomasės energijos plėtotojai. Aukcione bus skirstoma 0,3 teravatvalandės (TWh) metinės gamybos kvota.

Aukciono dalyviai konkuruos dėl kainos priedo prie elektros rinkos kainos „Nord Pool“ biržoje, jis bus mokamas 12 metų. Maksimalus galimas priedas šiam aukcionui – 3,86 euro už megavatvalandę (MWh).

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkė Inga Žilienė rugpjūtį sakė BNS, kad jeigu bus likę nepaskirstyto gamybos kiekio, jis bus įvertinamas nustatant ateities aukcionų kvotas. Iki 2025 metų iš viso VERT turėtų išdalyti 5 TWh. I. Žilienė taip pat išsakė lūkestį, kad aukcionas pritrauks daug dalyvių ir jame bus atstovaujama visoms technologijoms.

Aukcionas vyks keliais etapais: jis skelbiamas rugsėjo 2 dieną, nuo lapkričio 11 iki 25 dienos iš rinkos dalyvių priimami dokumentai, lapkričio 26 dieną aukciono komitetas vertins rinkos dalyvių paraiškas, o nugalėtojai bus skelbiami 2020 metų pradžioje.

Taryba pirmadienį pranešė, kad nuo pirmadienio per 70 kalendorinių dienų norintieji dalyvauti aukcione turi atlikti būtinus veiksmus.

Artimiausiu metu VERT patvirtins ir viešai paskelbs aukciono dalyvių paraiškų vertinimo komitetą, kuriame bus ne tik tarybos, bet ir kitų institucijų atstovai: Energetikos ministerijos, Lietuvos energetikos agentūros, Vilniaus universiteto.

2018 metų pabaigoje Seimas pritarė naujam atsinaujinančios energetikos plėtros modeliui, pagal kurį parama atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) elektrinėms bus skirstoma technologiškai neutralių aukcionų būdu.

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas yra sakęs, kad būsimi aukcionai žymi naują etapą atsinaujinančioje energetikoje.

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (NENS) numatoma, kad 2025 metais AEI naudojančios elektrinės pagamins iki 5 TWh elektros energijos ir tai leis 30 proc. sumažinti elektros energijos importo poreikį.