Bendrovės pajamos šiemet siekė 43,564 mln. eurų ir buvo 31,5 proc. didesnės nei 2018 metų pirmąjį ketvirtį (33,118 mln. eurų), teigiama LEG trijų mėnesių veiklos ataskaitoje.

LEG pajamų augimą šiemet lėmė kitos veiklos pajamos – jos išaugo 30,2 karto iki 14,684 mln. eurų. Tuo metu įmonės pardavimo pajamos šiemet sumenko 11,5 proc. iki 28,88 mln. eurų. Pajamų mažėjimui daugiausiai įtakos turėjo sumažėjusi elektros energijos gamyba Kauno ir Kruonio elektrinėse.

„Rūpinamės, kad elektrinės gamintų kaip įmanoma daugiau ir garantuotų grąžą akcininkams, tuo pačiu ruošiamės visai energetikos sistemai itin svarbiems darbams. Siekiame būti puikiai pasiruošę atlikti savo vaidmenį sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projekte. Kovą atlikome konservuotų 7 ir 8 blokų bandymus. Jie bus parengti darbui ir kartu su kitomis bendrovės elektrinėmis atliks svarbų vaidmenį vykdant tinklo bandymus“, – pranešime sakė LEG valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Bendrovės valdomose elektrinėse pirmąjį ketvirtį buvo pagaminta ir parduota 173 gigavatvalandės (GWh) elektros energijos – 30,5 proc. mažiau nei 2018-ųjų sausį–kovą. Kauno hidroelektrinė, dėl palyginti sausos metų pradžios, šiemet pagamino 21 proc. mažiau elektros, tuo metu Kruonio HAE, dėl mažesnio nei pernai dieninės ir naktinės elektros energijos kainų skirtumo, šiemet pardavė 45 proc. mažiau pagamintos elektros.

Bendrovės koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) šiemet sumenko 1,1 proc. iki 14,525 mln. eurų, o EBITDA marža sumažėjo 1,9 punkto iki 42,4 procento. LED teigimu, mažesnių gamybos apimčių Kruonio HAE ir Kauno HE įtaką EBITDA kompensavo teigiamas mazuto atsargų pardavimo rezultatas bei didesnės teikiamų reguliuojamų paslaugų Elektrėnų komplekse apimtys.

Pasak R. Kalvaičio, bendrovė šiemet gerokai pasistūmėjo atlikdama Elektrėnų komplekso susitvarkymo darbus bei įgyvendindama naujus projektus. Vyksta 5 ir 6 blokų demontavimo darbai, per šių metų pirmuosius mėnesius iš Elektrėnų komplekso išvežtas mazutas, vyksta pasiruošimas ir pirkimai nebenaudojamų kaminų ardymo bei net dviejuose inovacijų projektuose: eksperimentinės plaukiojančios jėgainės Kruonio HAE ir kaupiklio Kauno HE.

Į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą LEG sausio–kovo mėnesiais investavo 0,1 mln. eurų. 2018 metų pirmąjį ketvirtį, kai vyko kapitalinis Kruonio HAE antrojo agregato remontas, investicijos siekė 2,5 mln. eurų.

Kovo pabaigoje LEG dirbo 361 darbuotojas (2018-ųjų pabaigoje – 372 darbuotojai).

Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklauso 96,82 proc. LEG akcijų, kurios kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.